Pedagogija

Основне студије

8. семестар

Понедељак
09:45 - 11:15 Predavanja Дечја игра и стваралаштво ЦОН др Живка Крњаја, редовни професор
11:30 - 13:00 Vežbe Дечја игра и стваралаштво ЦОН др Живка Крњаја, редовни професор
Уторак
15:00 - 16:30 Predavanja Андрагогија 104 др Жељко Бралић, ванредни професор
Среда
Четвртак
Петак
↑↑↑