Pedagogija

РАСПОРЕД ИСПИТА
Јунски испитни рок

Одлука о испитном року

  • пријава испита: од 14. до 30.05. 2018.
  • уплата најкасније до: 25.05. 2018.
  • провера услова и приговори: 31.05. 2018.
  • испити: од 04. до 13.06. 2018.
Предмети са одељења
Увод у педагогију
5.6. у 15 часова амфитеатар

Систем васпитања и образовања
5.6. у 15 часова амфитеатар

Основи педагошке науке
6.6. у 16 часова амфитеатар

Општа психологија
4.6. у 12 часова сала 105

Статистика у истраживању образовања
8.6. у 14 часова амфитеатар

Професионалне вештине
7.6. у 12 часова сала 211

Основи психологије личности
4.6. у 10 часова амфитеатар

Породична педагогија
7.6. у 18 часова  7.6. у 16 часова, сала 103 сала 103

Увод у развојну психологију
7.6. у 12 часова амфитеатар

Развојна психологија
7.6. у 12 часова амфитеатар

Историја педагошких идеја
13.6. у 14 часова СО3

Општа педагогија
6.6. у 16 часова амфитеатар

Образовање и медији
8.6. у 11 часова сала 103

Рад с даровитим ученицима
5.6. у 15 часова амфитеатар

Развој педагогије у Србији
4.6. у 10 часова сала 104

Историја школства у Србији
7.6. у 10 часова сала 103

Увод у педагошку психологију
12.6. у 10 часова сала 103

Педагошка психологија
12.6. у 10 часова сала 103

Увод у педагошка истраживања
6.6. у 11 часова амфитеатар

Методе и технике истраживања у образовању
6.6. у 11 часова амфитеатар

Методологија педагошких истраживања
6.6. у 11 часова амфитеатар

Дидактика
8.6. у 11 часова сала 103

Предшколска педагогија
5.6. у 10 часова СО3

Ваншколска педагогија
5.6. у 15 часова амфитеатар

Концепције и стратегије разредне дисциплине
5.6. у 15 часова амфитеатар

Језик и образовање
7.6. у 12 часова сала 213

Образовање одраслих
13.6. у 10 часова амфитеатар

Савремени педагошки правци
5.6. у 10 часова к266

Школска педагогија
11.6. у 13 часова амфитеатар

Школска педагогија (усмени испит за студенте који су предмет слушали закључно са школском 2016/17.)
11.6. у 16.30 часова к277

Развијање и евалуација програма (за студенте 3. и 4. године)
5.6. у 12 часова СО3

Методика рада школског педагога
12.6. у 10 часова к277

Предаја дневника из школске стручне праксе
8.6. у 13 часова к277

Усмена анализа дневника из школске стручне праксе
12.6. у 15 часова к277

Медији и образовање
8.6. у 11 часова сала 103

Системи и програми предшколског васпитања
5.6. у 10 часова СО3

Васпитно-образовни рад са децом са посебним потребама - предаја портфолија
6.6. у 11 часова ЦОН

Васпитно-образовни рад са децом са посебним потребама
8.6. у 14.30 часова ЦОН

Праћење и оцењивање у настави
13.6. у 12 часова СО3

Управљање у образовању
4.6. у 11 часова к277

Евалуација школског образовања
4.6. у 13 часова сала 211

Информационе технологије у образовању
6.6. у 16 часова амфитеатар

Професионални развој наставника
7.6. у 12 часова сала 103

Интерактивне методе у настави
4.6. у 10 часова канцеларија ЦОН

Методика језичког образовања
7.6. у 12 часова сала 213

Истраживања у педагогији (мастер)
6.6. у 11 часова амфитеатар

Високошколско образовање (мастер)
5.6. у 11 часова к266

Истраживачки рад школског педагога (мастер)
4.6. у 11 часова к277

Компаративна педагогија (мастер)
4.6. у 11 часова к277

Педагошко саветовање (мастер)
4.6. у 11 часова к277

Управљање у образовању (мастер)
4.6. у 11 часова к277

Морални развој и морално васпитање (мастер)
5.6. у 15 часова амфитеатар

Национална историја педагогије (мастер)
7.6. у 12 часова сала 103

Евалуација рада наставника
7.6. у 11 часова к269

Општа историја педагогије (мастер)
13.6. у 14 часова СО3

Породични односи и васпитање (мастер)
5.6. у 11 часова к266

Савремене теорије васпитања (мастер)
5.6. у 15 часова амфитеатар

Превенција антицосијалног понашања деце и младих у школи (мастер)
4.6. у 11 часова к277

Развој и права детета
7.6. у 14 часова к269Страни језици и предмети Кабинета за стране језике
За распоред испита погледати страну Кабинета за стране језике
↑↑↑