Pedagogija

 • Школски системи страних земаља
  Компаративна педагогија
  Социјални односи ученика у школи
 • 1992 - основне студије - Филозофски факултет у Београду
 • 1997 - магистарске студије - Филозофски факултет у Београду
  (тема: ДИДАКТИЧКО-ЛОГИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ ЗНАЊА ИЗ ПОЗНАВАЊА ПРИРОДЕ И УСПЕХ УЧЕНИКА У ЊИХОВОЈ ПРИМЕНИ)
 • 2006 - одбрана докторске дисертације - Филозофски факултет у Београду
  (тема: КВАЛИТЕТ СОЦИЈАЛНИХ ОДНОСА УЧЕНИКА И ЊИХОВО ШКОЛСКО ПОСТИГНУЋЕ)
 • 2013 - ванредни професор - ФФ
  (ужа научна област: ШКОЛСКА ПЕДАГОГИЈА)
 • 2007 - доцент - Филозофски факултет у Београду
  (ужа научна област: ШКОЛСКА ПЕДАГОГИЈА)
 • 2005 - асистент - Филозофски факултет у Београду
  (ужа научна област: ШКОЛСКА ПЕДАГОГИЈА)
 • 2010 -  School system in Serbia: current state and trends
  Filozofski fakultet Univerziteta u Ljubljani, Ljubljana, Slovenija (предавање по позиву)
 • 1997 -  Balkan Society for Pedagogy and Education  (чланство)
 • 1996 -  Педагошко друштво Србије  (чланство)
 • 2006 -  Редакција часописа Зборник Института за педагошка истраживања  (чланство)
 • 2011 -  Comparative Education Society of Europe  (чланство)
 • 2006 -  2010 -  Образовање за друштво знања
  Институт за Педагошка истраживања (Истраживачки задаци)
 • 2011 -  2014 - Модели процењивања и стратегије унапређивања квалитета образовања
  Институт за педагогију и андрагогију Филозофског факултета у Београду (Истраживачки задаци)
 • 2012 -  2013 - Establishing and ensuring the quality of education at the university level and professional development of teachers (projekat bilateralne saradnje)
  Ministarstvo prosvete i nauke RS i Ministarstvo za visoko obrazovanje, nauku i tehnologiju Slovenije (Istraživački zadaci)
 • 2010 -  2012 - Teacher education in Europе – History, Strukturе and Reform (project 4/25 within TÁMOP 4.2.1./B-09/KMR-2010-0003)
  Eotvos Loriand University Budapest and European Social Fund (Istraživački zadaci)
Персонална библиографијa (E-CRIS.SR)↑↑↑