Pedagogija

 • psihoanaliza
  psihopatologija dece i adolescenata
 • 1980 - основне студије - Филозофски факултет у Београду
 • 1997 - магистарске студије - Филозофски факултет у Београду
  (тема: ПРОЈЕКТИВНА ИДЕНТИФИКАЦИЈА ИКОНТРАТРАНСФЕР)
 • 2006 - одбрана докторске дисертације - Филозофски факултет у Београду
  (тема: ПОРЕМЕЋАЈИ СИМБОЛИЧКЕ РЕПРЕЗЕНТАЦИЈЕ КОД РАЗЛИЧИТИХ ПСИХОЛОШКИХ КАТЕГОРИЈА)
 • 2016 - ванредни професор - ФФ
  (ужа научна област: ОПШТА ПСИХОЛОГИЈА)
 • 2008 - доцент - Филозофски факултет у Београду
  (ужа научна област: КЛИНИЧКА ПСИХОЛОГИЈА)
 • 1997 - асистент - Филозофски факултет у Београду
  (ужа научна област: ПСИХОПАТОЛОГИЈА ДЕЦЕ И МЛАДИХ)
 • 1993 - асистент-приправник - Филозофски факултет у Београду
  (ужа научна област: ПСИХОПАТОЛОГИЈА ДЕЦЕ И МЛАДИХ)
 • 2010 -  2014 - Predstave identiteta u umetnosti - verbalno-vizuelna kultura novog doba
  Filozofski fakultet, Beograd
Персонална библиографијa (E-CRIS.SR)↑↑↑