Ispiti - KSJ

РАСПОРЕД ИСПИТА


Енглески - Милица Стојановић
Енглески језик 1 (ИУ)
03. 06.2019. 20.00 105

Енглески језик 2 (ИУ, АР)
03.06.2019 13.30 109

Енглески језик 2 (ИУ, АР)
04.06.2019 13.30 109

Енглески језик 2 (ИУ, АР)
11. 06.2019. 14.15 109


Енглески - Маја Стевановић
Предрок Енглески језик 1 (ФС,СО) Енглески језик 1 (ИС, АР, КЛ) Енглески језик 1 (ПС)
27.05.2019. ФС и СО у 14:00 ИС, АР и КЛ у 15:00 ПС у 16:00 АМФ

Енглески језик 1 (ФС)
07.06. 2019. 12:00 АМФ

Енглески језик 1 (СО)
07.06. 2019. 12:00 АМФ

Енглески језик 1 (АР, КЛ)
07.06. 2019. 13:00 АМФ

Енглески језик 1 (ИС)
07.06. 2019. 13:00 АМФ

Енглески језик 1 (ПС)
07.06. 2019. 14:00 АМФ


Енглески - Светлана Стојић
Енглески језик 2 (ФС, СО)
4.6.2019. 14.15 каб. 109

Студије британске културе - писмени испит (СО, ИУ, ПС, АР)
4.6.2019. 14.00 сала 101

Увод у студије британске културе - писмени испит (СО, ПС, АР, ИУ)
4.6.2019. 14.00 сала 101


Енглески - Нина Влаховић
Енглески језик 1 (ИС, ЕН)
7.06.2019. 11.45-13.15 сала 101

Енглески језик 2 (ИС, ЕН, КЛ)
10.06.2019. u 11.30, остали термини по договору каб.109


Француски - Милица Мирић
Француски језик 1 (све групе)
04.06.2019. 10:00 сала 104

Француски језик 2 - усмени испит (све групе)
04.06.2019. 11:30 каб. 107


Немачки - Катарина Кржељ
Немачки језик 1 (све групе)
04.06.2019. 10:00 сала 104

Немачки језик 2 (све групе)
04.06.2019. 11:30 каб. 107


Руски - Мирјана Адамовић
Руски језик 1 (све групе)
03.06.2019. 13.15-14.45 сала 105

Руски језик 2 (све групе)
03.06.2019. 16.30 сала 105


Италијански - Данијела Ђоровић
Предрок Италијански језик 2
27.05.2019. 18.30 кабинет 107

Италијански језик 1 - писмени испит (све групе)
3.06. 2019. 19.00 сала 103

Италијански језик 2 - усмени испит (све групе)
03.06.2019 17:00 кабинет 107


Шпански - Марина Николић
Предрок Шпански језик 1 Шпански језик 2
20.05.2019. 13:15 20.05.2019. 11:30 сала 103 сала 211

Шпански језик 1 - писмени испит (све групе)
29.05.2019. 11:00 сала 103

Шпански језик 2 - превод - поправни (све групе)
29.05.2019. 11:00 сала 103

Шпански језик 2 - усмени испит (све групе)
03.06.2019. 11:30 каб.107
Енглески - Маја Стевановић
Енглески језик 1 - други поправни колоквијум за ФС, СО, ИС, АР, КЛ и ПС
27.06.2019. 14:00 АМФ

Енглески језик 1 (ФС, СО)
27.06.2019. 12:00 АМФ

Енглески језик 1 (АР, КЛ)
27.06. 2019. 13:00 АМФ

Енглески језик 1 (ИС)
27.06. 2019. 13:00 АМФ

Енглески језик 1 (ПС)
27.06.2019. 12:00 АМФ


Енглески - Светлана Стојић
Енглески језик 2 (ФС, СО)
25.6.2019. 13.00 или по већ договореном распореду каб. 109

Увод у студије британске културе - писмени испит (СО, ИУ, АР, ПС)
25.6.2019. 14.00 сала 101

Студије британске културе - писмени испит (СО, ИУ, АР, ПС)
25.6.2019. 14.00 сала 101


Француски - Милица Мирић
Француски језик 1 (све групе)
25.06.2019. 10:00 сала 313

Француски језик 2 - усмени испит (све групе)
25.06.2019. 11:30 каб. 107


Немачки - Катарина Кржељ
Немачки језик 1 (све групе)
25.06.2019. 10:00 сала 313

Немачки језик 2 - усмени испит (све групе)
25.06.2019. 11:30 каб. 107


Руски - Мирјана Адамовић
Руски језик 1 (све групе)
27.06.2019. 10.00-11.30 сала 105

Руски језик 2 (све групе)
01.07.2019. 16.30 сала 105


Италијански - Данијела Ђоровић
Италијански језик 1 - писмени испит (све групе)
01.07.2019. 19:00 сала 103

Италијански језик 2 - усмени испит (све групе)
01.07.2019. 17:00 кабинет 107


Шпански - Марина Николић
Шпански језик 1 (све групе)
26.06.2019. 10:00 сала 103

Шпански језик 2 - усмени испит (све групе)
26.06.2019. 12:00 каб.107


↑↑↑