Klasične nauke

Запослени
управник Одељења: 
др Борис Пендељ
ванредни професор
стручни сарадник –
секретар Одељења: 
мр Мирослава Мајхер
стручни сарадник
Предавачи
др Александар Лома, редовни професор
др Војин Недељковић, редовни професор
др Војислав Јелић, редовни професор
др Гордан Маричић, ванредни професор
др Дарко Тодоровић, ванредни професор
др Ненад Ристовић, ванредни професор
др Борис Пендељ, ванредни професор
др Ил Акад, доцент
↑↑↑