Klasične nauke

Латинска стилистика
Предавачи: др Драгана Димитријевићванредни професор
изборни предмет
Број бодова: 8.00
Начин полагања: усмени
Садржај предмета: predmet se prilagođava izradi završnog rada.
Циљ изучавања предмета: Proučavanje stilskih odlika latinskih književnih dela. Grčki književni rodovi i prenošenje njihovih karakteristika u rimsku književnost. (Plaut, Ciceron, Srebrni latinitet, Nova sofistika). Dvojezičnost; prevođenje grčkih termina kao podsticaj za razvoj latinske leksike. Retorika kao osnova latinske pismenosti. Zakoni ritma rečenice i stilske figure kao nezaobilazni elementi latinske proze. Grčka metrika u rimskoj poeziji. (U zavisnosti od teme završnog rada studenti će se pojedinim oblastima baviti intenzivnije, a drugima sumarnije.)
Предуслови за полагање: Položen ispit iz Istorijske gramatike I i iz Rimske književnosti.
Облици наставе: Dva kursa na prvoj ili drugoj godini magistarskih studija, konsultacije sa predavačem, zavisno od toga koliko studenata odabere ovaj predmet.
Постојећи курсеви:
↑↑↑