Klasične nauke

Хеленска и римска књижевност
Предавачи: др Војислав Јелићредовни професор
обавезни предмет
Број бодова: 10.00
Начин полагања: Усмени испит.
Постојећи курсеви:
↑↑↑