Klasične nauke

 • 2007 - основне студије - Филозофски факултет у Београду
  (тема: ГРЧКЕ ПОЗАЈМЉЕНИЦЕ У СРПСКОМ ЈЕЗИКУ)
 • 2016 - докторске студије - ФФ
 • 2016 - доцент - ФФ
  (ужа научна област: КЛАСИЧНЕ НАУКЕ)
 • 2011 - асистент - Филозофски факултет у Београду
  (ужа научна област: КЛАСИЧНЕ НАУКЕ)
 • 2008 - сарадник у настави - Филозофски факултет у Београду
  (ужа научна област: КЛАСИЧНЕ НАУКЕ)
↑↑↑