Istorija umetnosti

Од Августа до Јустинијана. Процес христијанизације и уметност на територији римског царства
Предавачи: др Олга Шпехарванредни професор
др Бранка Вранешевићванредни професор
изборни предмет
Број бодова: 6.00
Постојећи курсеви:
↑↑↑