Istorija umetnosti

Курс:
Од Августа до Јустинијана. Процес христијанизације и уметност на територији римског царства (осн.)
Предавачи: др Олга Шпехарванредни професор
др Бранка Вранешевићванредни професор
изборни курс
Број бодова: 6.00
↑↑↑