Istorija

Политичко беседништво и грађански сукоби позне римске републике
Предавачи: др Жарко Петковићванредни професор
изборни предмет
Број бодова: 10.00
Начин полагања: усмени
Постојећи курсеви:
↑↑↑