Istorija

Не постоје подаци о траженом курсу.
План курса:

1. недеља
семинар - Политички сукоби 133-43. године, I.
Општи преглед друштвених прилика у епоси расапада републиканског уређења.

2. недеља
семинар - Политички сукоби 133-43. године, II
Популари, оптимати, сенатори, витезови, populus, њихови програм и елите.

3. недеља
семинар - Извори и литература за римску историју 133-43. године.

4. недеља
семинар - Политичке прилике у Риму у периоду од браће Граха до Суле.

5. недеља
семинар - Изгубљена историографска дела. Цицеронови реторски списи.
Корнелије Сисена, Асиније Полион, Салустије Крисп и други. Цицеронова дела Брут, Беседник и О Беседнику као сведочанство о времену.

6. недеља
семинар - Велики политички говори епохе и главни коментатори
О главним Цицероновим говорима и коментарима схолијаста из Бобија и Асконија.

7. недеља
семинар - Кривично законодавство Римске Републике и његова политчка примена I

8. недеља
семинар - Кривично законодавство Римске Републике и његова политчка примена II

9. недеља
семинар - Питање контроле над судовима 133-70.

10. недеља
семинар - Велики судски процеси између покрета браће Граха и Сулине диктатуре

11. недеља
семинар - Сулина реформа судова и leges Corneliae.

12. недеља
семинар - Процес притив Росција Америнца.
Цицеронови политички почеци. Једна манифестација противника Сулиног режима.

13. недеља
семинар - Политички процеси између Сулине диктатуре и Помпејевог принципата, I.

14. недеља
семинар - Политички процеси између Сулине диктатуре и Помпејевог принципата, II

15. недеља
семинар - Процес против Вера.

16. недеља
семинар - Цицеронове беседе Против Катилине.
Одбрана Републике пред народом. Concordia ordinum.

17. недеља
семинар - Цицеронов политички програм у говорима За Сестија и Против Ватинија, I

18. недеља
семинар - Цицеронов политички програм у говорима За Сестија и Против Ватинија, II.

19. недеља
семинар - Тријумвират и његови непријатељи у судницама Рима, I.

20. недеља
семинар - Тријумвират и његови непријатељи у судницама Рима II.

21. недеља
семинар - Процес против Милона.

22. недеља
семинар - Цицеронови списи О Држави и О Законима.
Теорија државе и закона и њена политичка примена.

23. недеља
семинар - Цицеронове Филипике, I.

24. недеља
семинар - Цицеронове Филипике, II
Последњи отпор тиранији у судници.

25. недеља
семинар - Беседништво позне Републике: политички домети.

26. недеља
семинар - Епилог: политичко беседништво у доба Принципата.
Тацитов Дијалог.
Литература и извори података:
Општа обавезна литература
The Cambridge Ancient History, Second edition, Vol. IX: The Last Age of the Roman Republic, 146-43 B.C, ed. J.A. Crook, A. Lintott, E. Rawson, Cambridge 1994.
Beard, M. and Crawford, M.H. Rome in the Late Republic, London 1985.
P.A. Brunt, Italian Manpower 225 B.C.-A.D. 14, Oxford 1971.
P.A. Brunt, The Fall of the Roman Republic and Related Essays, Oxford 1988.
Crawford, M.H. The Roman Republic, London 1978.
Earl, D.C. The Moral and Political Tradition of Rome, London 1967.
Finley, M.I, Politics in the Ancient World, Cambridge 1983.
Gelzer, M. Die Nobilitaet der roemischen Republik, Berlin 1912.
Lintott, A.W, Violence in Republican Rome, Oxford 1968.
Marquardt, J. und G. Wissowa, Roemische Staatsverwaltung, Zweite Auflage, I-III, Leipzig 1881-1885.
Meier, Chr, Res Publica Amissa. Eine Studie zu Verfassung und Geschichte der spaeten roemischen Republik, Wiesbaden 1966.
Th. Mommsen, Roemsisches Staatsrecht, Drite Auflage, I-III, Leipzig 1887/1888.
F. Muenzer, Roemische Adelsparteien und Adelsfamilien, Stuttgart 1920.
C. Nicolet, L'Ordre équestre à l'epoque républicaine (313-43 av. J.-C.), I-II, Paris 1966/1974.
Scullard, H.H. From Gracchi to Nero, Fifth ed, London 1982.
Syme, R. The Roman Revolution, Oxford 1939.
Taylor, L.R. Party Politics in the Age of Caesar, Berkeley 1949.
Wirszubski, C. Libertas as a Political Idea at Rome during the Late Republic and Early Principate, Cambridge 1950.
E. Badian, Lucius Sulla the Deadly Reformer, Sydney 1970.
E.S. Gruen, Roman Politics and the Criminal Courts, 149-78 B.C, Cambridge, Mass. 1968.
Поред ових стандардних дела, студенти треба да савладају опште приручнике струке (нпр. RE, DNP, OCD, MRR), као и све историјске изворе за ову епоху.
Поред наведене литературе, у зависности од теме магистарског рада, биће потребно савладати и друге монографије и чланке, углавном наведене у другом издању CAH.
↑↑↑