Filozofija

Запослени
управник Одељења: 
др Ненад Цекић
редовни професор
стручни сарадник –
секретар Одељења: 
Нада Думић
стручни сарадник
Предавачи
др Војислав Божичковић, редовни професор
др Драго Ђурић, редовни професор
др Живан Лазовић, редовни професор
др Јован Бабић, редовни професор
др Милорад Ступар, редовни професор
др Мирјана Борисављевић, редовни професор
др Слободан Перовић, редовни професор
др Небојша Грубор, редовни професор
др Ненад Цекић, редовни професор
др Владан Ђорђевић, ванредни професор
др Душко Прелевић, ванредни професор
др Иван Младеновић, ванредни професор
др Ирина Деретић, ванредни професор
др Љиљана Раденовић, ванредни професор
др Машан Богдановски, ванредни професор
др Миланко Говедарица, ванредни професор
др Миљана Милојевић, ванредни професор
др Мирослава Трајковски, ванредни професор
Саша Поповић, асистент
Библиотекари:
др Милијана Ђерић, научни сарадник
↑↑↑