Filozofija

Историја филозофије IVa (Савремена аналитичка филозофија)
Предавачи: др Мирослава Трајковскиванредни професор
др Андреј Јандрићдоцент
др Моника Јовановићдоцент
др Душко Прелевићванредни професор
обавезни предмет
Број бодова: 7.00
Постојећи курсеви:
↑↑↑