Filozofija

Курс:
Теме из историје филозофије: Филозофија перцепције
Предавачи: др Милош Вулетићдоцент
изборни курс
Број бодова: 5.00
Садржај курса: Курс се бави филозофским третманом неких од најважнијих филозофских проблема у вези са чулним искуством у три историјска периода: антици, раном модерном периоду и савременој аналитичкој филозофији. Пре свега, разматраћемо ове проблеме: Да ли и како искуство може да нас доведе у непосредну везу са објектима у спољашњем свету и омогући нам знање о овим објектима? На који начин искуство нормативно утемељује знање о спољашњем свету? Шта је оно што, са стране објекта опажања, учествује у релацији опажања--да ли је, рецимо, црвена боја јабуке квалитет који реално постоји инстанциран у јабуци, или се ради о некој врсти пројекције свести субјекта опажања на спољашњи свет? На који начин плаузибилна филозофска теорија искуства треба да третира илузије и халуцинације, односно она искуства у којима долази до ”грешке” а која се не могу разликовати од одговарајућих ”тачних” искустава?
Циљ изучавања курса: Циљеви курса су упознавање студената са историјом филозофских проблема, аргумената и позиција у вези са чулним искуством и усавршавање вештина неопходних за компетентно бављење историјом филозофије.
Предуслови за полагање: Нема посебних услова
Облици наставе: Предавања и вежбе
Начин оцењивања рада и резултата: -
↑↑↑