Filozofija

Не постоје подаци о траженом курсу.
План курса:

1. недеља
предавање - Увод
Методи и значај историје идеја Специфичност историје филозофских идеја Важни аутори: Квентин Скинер, Исаија Берлин, Алберт Хиршман и Артур Лавџој

2. недеља
предавање - Историја аутономије – први део
Природно право у хришћанству: Свети Тома, Лутер и Калвин Републиканско природно право: Монтењ, Гроцијус, Хобс и Пуфендорф Крај епохе природног права: Лок

3. недеља
предавање - Историја аутономије – други део
Рационалистички перфекционизам: хришћански стоици и картезијанство Кембрички платоничари Спиноза, Малбранш и Лајбниц

4. недеља
предавање - Историја аутономије – трећи део
Британска филозофија морала: Шефтсбери, Кларк и Мандевил Хјум, Адам Смит и Бентам

5. недеља
предавање - Историја аутономије – четврти део
Артикулација идеје аутономије: Волф и Крузијус Русо Кант

6. недеља
предавање - Страсти и интереси – први део
Историја страсти у антици, средњем и новом веку Одређења и категоризације страсти

7. недеља
предавање - Страсти и интереси – други део
Историја интереса у новом веку Претпоставке за поседовање интереса

8. недеља
предавање - Страсти и интереси – трећи део
Суочавање страсти и интереса Морална очекивања од раног капитализма

9. недеља
предавање - Филозофија романтизма – први део
Основне идеје Сукоб са просветитељством

10. недеља
предавање - Филозофија романтизма – други део
Очеви романтизма: Хердер и Хаман Извори романтизма

11. недеља
предавање - Филозофија романтизма – трећи део
Умерени романтизам Неспутани романтизам

12. недеља
предавање - Филозофија романтизма – четврти део
Последице романтизма Романтизам у култури и политици

13. недеља
предавање - Филозофија романтизма - пети део
Различите сфере утицаја романтичне филозофије у XIX веку Романтизам у књижевности и политици

14. недеља
предавање - Филозофија романтизма - шести део
Утицај романтичарских идеја у XX веку: филозофија, уметност, политика

15. недеља
предавање - Завршни осврт на историју филозофских идеја
Рекапитулација основних методолошких поука Историја и савременост филозофских идеја
Литература и извори података:
Општа обавезна литература
Schneewind, Jerome B., The Invention of Autonomy. A History of Modern Moral Philosophy, Cambridge University Press, Cambridge-New York, 1998.
Hirsman, Albert O., Strasti i interesi, Filip Visnjic, Beograd
Isaija Berlin, Koreni romantizma, Sluzbeni glasnik, Beograd 2006.
Isaija Berlin, Protiv struje, Eseji iz istorije ideja, Pancevo 1994.
Skinner Quentin, Reason and Rhetoric in the Philosophy of Hobbes, Cambridge University Press, Cambridge 1996.
Skinner Quentin, Machiavelli, Oxford University press, Oxford 1981, 2001
Skinner Quentin, The Foundations of Modern Political Thought, Cambridge University Press, Cambridge 1978-1996.
Tully, James ed., Meaning and Context: Quentin Skinner and his Critics, Polity Press and Princeton University Press 1996.
Изворни текстови анализираних аутора
Општа допунска литература
Arthur O. Lovejoy, The Great Chain of Being, Harvard University Press, Cambridgde Massachusets and London, 1964.
Hirsman, Albert O., Retorika reakcije, Politicka kultura, Zagreb 1999
Ehrard, Jean, L’idée de la nature en France a l’aube des lumiéres, Flammarion, Paris 1970.
Kern, Stephen, The Culture of Space and Time 1880-1918.
Svensen, Las Hr., Filozofija dosade, Geopoetika, Beograd 2004
Wiener, Philip P., Dictionary of the History of Ideas: Studies of Selected Ideas, Charles Seribner’s Sons, New York 1973-4, www.historyofideas.org
Horowitz, Maryanne Cline, New Dictionary of the History of Ideas, Charles Seribner’s Sons, New York 2004
↑↑↑