Filozofija

Не постоје подаци о траженом курсу.
План курса:

1. недеља
предавање - Савремени проблеми заснивања наука (логика и математика) - први део
Платонизам
Литература: M. Jubien, Contemporary Metaphysics, Blackwell, 2001 P. Benasrraf and H. Putnam (eds.), Philosophy of Mathematics, prentince Hall, 1964

2. недеља
предавање - Савремени проблеми заснивања наука (логика и математика) - други део
Концептуализам и интуиционизам
Литература: Исто

3. недеља
предавање - Савремени проблеми заснивања наука (логика и математика) - трећи део
Формализам и номинализам
Литература: Исто
Исто

4. недеља
предавање - Савремени проблеми заснивања наука (физика) - први део
Специјална теорија релативитета
Литература: M. Arsenijević, "Close to the speed of light: Dispersing various Twin Paradox related confusions", Akten zum 28. Wittgenstein-Symposiums, 1006.

5. недеља
предавање - Савремени проблеми заснивања наука (физика) - други део
Квантна механика
Литература: M. Jammer, The Philosophy od Quantum Mechanics, New York, 1974 J.S. Bell Speakable and Unspeakable in Quantum Mechanics, Cambridge, 1996 M. Arsenijević, Prostor, vreme, Zenon, Beograd, 2006.

6. недеља
предавање - Савремени проблеми заснивања наука (психологија)
Теорија психофизичког идентитета
Литература: D. Todorović, "Perceptual attributes and their neural correlates" (manuskript)

7. недеља
предавање - Теорија времена - први део
Структура и топологија
Литература: M. Arsenijević, Vreme i vremena, Beograd, 2003

8. недеља
предавање - Теорија времена - други део
Метрика
Литература: Исто

9. недеља
предавање - Теорија времена - трећи део
Онтолошки статус
Литература: исто

10. недеља
предавање - Теорија времена - четврти део
Смер и ток
Литература: Исто

11. недеља
предавање - Теорија времена - пети део
Време и модалност
Литература: Исто

12. недеља
предавање - Теорија времена - шести део
Време и бесконачност
Литература: исто
↑↑↑