Arheologija

Романизација и урбанизација у римским провинцијама на тлу Србије
Предавачи: др Мирослав Вујовићванредни професор
обавезни предмет
Број бодова: 10.00
Садржај предмета: Процеси романизације аутохтоних заједница, civitas peregre, декуриони, аугустали, војска, ветерани; однос протоисторијског oppidum-a и римског насеља; трајање аутохтоних насеља у периоду римске доминације - разлози континуитета и дисконуитета; римски град на нашем простору; однос pagus-vicus; функционално понављање - идентификација положај римских villae rusticae и латенских aedificiae у панонији и Мезији; центри великих добара -praedium, praetorium fundi; палате - резиденцијални комплекси.
Циљ изучавања предмета: Упознавање полазника са основним правцима и институцијама романизације и римске урбанизације на тлу Србије.
Предуслови за полагање: нема предуслова
Облици наставе: предавања (недељно 2+2).
Обавезе студената: похађање наставе
Постојећи курсеви:
↑↑↑