Andragogija

Предавачи: мр Желимир Поповасистент
др Радован Антонијевићредовни професор
Мирјана Сенић Ружићасистент
др Наташа Николићдоцент
др Александар Тадићванредни професор
Заједнички предмети,
Број бодова: 12.00
Постојећи курсеви:
Предавачи: мр Желимир Поповасистент
др Радован Антонијевићредовни професор
Мирјана Сенић Ружићасистент
др Наташа Николићдоцент
др Александар Тадићванредни професор
Заједнички предмети,
Број бодова: 5.00
Постојећи курсеви:
Предавачи: мр Желимир Поповасистент
др Радован Антонијевићредовни професор
Мирјана Сенић Ружићасистент
др Наташа Николићдоцент
др Александар Тадићванредни професор
Заједнички предмети,
Број бодова: 14.00
Постојећи курсеви:
Предавачи: мр Желимир Поповасистент
др Радован Антонијевићредовни професор
Мирјана Сенић Ружићасистент
др Наташа Николићдоцент
др Александар Тадићванредни професор
Заједнички предмети,
Број бодова: 10.00
Постојећи курсеви:
↑↑↑