Pedagogija

Општа педагогија
Предавачи: мр Желимир Поповасистент
др Радован Антонијевићредовни професор
Мирјана Сенић Ружићасистент
др Наташа Николићдоцент
др Александар Тадићванредни професор
обавезни предмет
Број бодова: 12.00
Начин полагања: писмени и усмени
Постојећи курсеви:
↑↑↑