Andragogija

Основи социологије рада
Предавачи: др Марија Бабовићредовни професор
др Душан Мојићредовни професор
изборни предмет
Број бодова: 5.00
Постојећи курсеви:
↑↑↑