Sociologija

Курс:
Модели заштите у социјалној политици (осн.)
Предавачи: др Мина Петровићредовни професор
изборни курс
Број бодова: 4.00
Садржај курса: Analiza osnovnih modela zastite gradjana: liberalni, korporativni, socijalnodemokratski I rezidualni. Modeli zastite u Srbiji u oblastima: smanjenja siromastva, stanovanja, razvoja lokalne zajednice, socijalne zastita porodice I dece. Prakticni deo nastave predstavlja analizu medjunarodnih I domacih dokumenta I vezbe koncipiranja resenja konkretnih problema.
Циљ изучавања курса: Upoznavanje sa osnovnim modelima zastite gradjana u komparativnoj perspektivi.Osposobljavanje studenata za kriticku analizu dokumenata prakticne politike u razlicitim oblastima drustvenog zivota I koncipiranje konkretnih resenja problema.
Предуслови за полагање: Za uspesno pohadanje kursa potrebno je poznavanje osnovnih socioloskih, antropoloskih i psiholosko-pedagoskih kategorija i metoda.
Облици наставе: Predavanja I vezbe
Литература и извори података:
Општа обавезна литература
Nedovic, S. (1995) “Drzava blagostanja. Ideje I politike”, Beograd: Draganic.
Petrovic, M. (2004) “Sociologija stanovanja - stambena politika: izazovi I mogucnosti”, Beograd: ISI FF.
↑↑↑