Sociologija

РАСПОРЕД ИСПИТА
Јануарски испитни рок

Одлука о испитном року

  • пријава испита: од 28.12.2018. до 09. 01.2019.
  • уплата најкасније до: 04.01.2019.
  • провера услова и приговори: 10.01.2019.
  • испити: од 14. до 23.01.2019.
I ГОДИНА
Историја политичких и социјалних теорија
19.01. 10:00 сала 308

Класичне социолошке теорије
19.01. 10:00 сала 308

Општа историја XIX и XX века
22.01. 10:00 сала 103

Основи филозофије и методологије науке
18.01. 10:00 сала 103

Социјална демографија
14.01. 13:00 к 369

Социјална историја – Европа и Балкан у XIX и XX веку
21.01. 11:00 сала 301

Увод у социокултурну антропологију
17.01. 16:00 k 364

Увод у социологију 1
16.01. 09:00 сала 310

Увод у социологију 2 (и Увод у социологију по старом)
15.01. 15:00 k 366

Социјална психологија
18.01. 11:00 Амф.II ГОДИНА
Демографија партнерства и рађања
14.01. 13:00 к 369

Историја економске мисли
22.01. 10:00 сала 308

Методологија социолошких истраживања I
18.01. 15:00 сала 101

Основи економије
22.01. 10:00 сала 308

Основи економије 1 и 2
23.01. 10:00 сала 310

Савремене социолошке теорије
21.01. 10:30 сала 308

Социјална патологија-увод (програми 2003. до и 2005)
15.01. 12:00 к 351

Социјална и просторна искљученост
22.01. 11:00 сала 312

Социологија друштвених девијација-криминалитет (за студенте који су слушали код проф. Опалића)
15.01. 12:00 к 351

Социологија друштвених девијација-криминалитет (за студенте који су слушали код проф. Драгишић-Лабаш)
17.01. 10:00 к 351

Социологија глобализације
15.01. 10:00 сала 103

Социологија културе
17.01. 13:00 сала 104

Социологија образовања (андрагози)
22.01. 10:00 k 364

Социологија религије (за студенте који полажу писмено)
16.1. 13:00 сала 105

Социологија религије (за студенте, који полажу усмено)
16.1. 11:00 k 380

Социологија свакодневног живота
21.01. 10:30 сала 308

Статистика у друштвеним истраживањима (основе)
17.01. 10:00 сала 106

Теорија друштвене структуре и система (и Општа социологија I по старом)
17.01. 16:00 сала 310

Теорије моћи
17.01. 16:00 сала 310

Увод у студије глобализације
15.01. 10:00 сала 103III ГОДИНА
Статистика у друштвеним истраживањима (закључивање)
17.01. 10:00 сала 106

Друштвене девијације и облици девијантног понашања
15.01. 12:00 к 351

Глобализација културе
19.01. 09:00 сала 310

Методологија социолошких истраживања (студијски програми до 2005)
18.01. 15:00 сала 101

Методологија социолошких истраживања II
18.01. 15:00 сала 101

Основе социологије рада
14.01. 10:00 сала 310

Политичка глобализација
19.01. 09:00 сала 310

Родне студије I (Полност и друштво, Односи полова и друштво)
17.01. 16:00 k 364

Социологија насеља - социологија села
22.01. 11:00 сала 312

Социологија менталних поремећаја - за студенте који су слушали код проф. Опалића
15.01. 11:00 к 351

Социологија менталних поремећаја - за студенте који су слушали код проф. Драгишић-Лабаш
17.01. 15:00 к 351

Социјална патологија (до 2002)
15.01. 12:00 к 351

Статистика у друштвеним истраживањима (анализа)
17.01. 10:00 сала 106

Теорије о друштв. променама (Општа социологија II по старом)
15.01. 09:00 сала 308Модул Економска социологија
Економска глобализација
19.01. 09:00 сала 310

Економска транзиција
22.01. 10:00 сала 308

Основи економске социологије
23.01. 11:30 к 367

Основи социологије организације
15.01. 11:30 сала 312Модул Социологија културе
Култура и друштвене разлике
22.01. 17:00 сала 312

Језик и друштво - увод у социолингвистику
22.01. 17:00 сала 312

Историја џеза
22.01. 09:30 сала 103

Полност и култура
23.01. 11:00 k 364

Постмодернизам и савремена антропологија
17.01. 16:00 k 364

Социологија масовне културе
17.01. 13:00 сала 104

Увод у социологију музике
19.01. 10:00 сала 308

Увод у светске религије
16.1. 11:00 k 380IV ГОДИНА
Друштвени систем и друштвене промене у Србији (Општа социологија II)
15.01. 09:00 сала 308

Облици критике социјализма
14.01. 19:00 k 370

Социологија насеља - социологија града
21.01. 11:00 сала 312

Социологија политике
22.01. 12:00 сала 310

Социологија породице
23.01. 11:00 С3-Соц

Методика наставе социологије
23.01. 10:00 k 364

Увод у социологију образовања
22.01. 11:00 k 364Модул Социологија друштвених група и заједница
Архитектура и урбанизам тоталитарних режима XX века
22.01. 11:00 сала 312

Глобализација и постмодерни град
22.01. 11:00 сала 312

Изазови савремене породице
22.01. 11:00 С3-Соц

Потрошачко друштво и урбани стилови живота
22.01. 11:00 сала 312

Социологија детињства
22.01. 11:00 С3-Соц

Социологија окружења
22.01. 11:00 сала 312

Социологија омладине
22.01. 11:00 С3-СоцМодул Социологија политике
Идеја и идеологија југословенства: настанак, ист. развој и функције
22.01. 12:00 сала 310

Историјска социологија
17.01. 16:00 сала 310

Превладавање прошлости
22.01. 12:00 сала 310

Социологија етничких група и нација
22.01. 12:00 сала 310

Социологија избора
17.01. 16:00 сала 310МАСТЕР СТУДИЈЕ
Статистика у друштвеним истраживањима
17.01. 10:00 сала 106

Кључни проблеми социолошке теорије
22.01. 17:00 сала 312

Методологија социолошких истраживања
18.01. 15:00 сала 101

Социолошка теорија и метод - проф. Владимир Вулетић
15.01. 10:00 сала 103ДОКТОРСКЕ СТУДИЈЕ
Методе истраживања друштвених појава
14.01. 13:00 k 370

Увод у социологију музике
19.01. 10:00 сала 308

Историја социолошких теорија
19.01. 10:00 сала 308
↑↑↑