Sociologija

 • Рана модерна историја
  Историја Шпаније
  Историја САД
 • Историја Средоземља
 • 1985 - основне студије - Филозофски факултет у Београду
 • 1989 - магистарске студије - Филозофски факултет у Београду
  (тема: ФРАНЦУСКА И ОСМАНСКО ЦАРСТВО 1687-1691)
 • 1995 - одбрана докторске дисертације - Филозофски факултет у Београду
  (тема: ИСТОЧНА ПОЛИТИКА КАРЛА V)
 • (2003 - 2003) School of Education, Multinational Institute for American Studies, New York University, USA
 • 2009 - редовни професор - Филозофски факултет у Београду
  (ужа научна област: ОПШТА ИСТОРИЈА НОВОГ ВЕКА)
 • 2003 - ванредни професор - Филозофски факултет у Београду
  (ужа научна област: ОПШТА ИСТОРИЈА НОВОГ ВЕКА)
 • 1995 - доцент - Филозофски факултет у Београду
  (ужа научна област: ОПШТА ИСТОРИЈА НОВОГ ВЕКА)
 • 1992 - асистент - Филозофски факултет у Београду
  (ужа научна област: ОПШТА ИСТОРИЈА НОВОГ ВЕКА)
 • 1990 - асистент-приправник - Филозофски факултет у Београду
  (ужа научна област: ОПШТА ИСТОРИЈА НОВОГ ВЕКА)
 • 1995 -  2000 -  Увод у историју Шпаније
  Филолошки факултет, Београд, Србија (предавање по позиву)
 • 2003 -  2003 -  Religious History of the USA
  New York University, School of Education, Multinational Institute for American Studies , New York, NY, USA (предавање по позиву)
 • 1997 -  American Historical Association  (чланство)
 • 2012 -  Renaissance Society of America  (чланство)
 • 2010 -  Научно друштво за историју здравствене културе  (чланство)
 • 2001 -  2005 - Империје и нације. Европа и Балканско полуострво од 16. до 20. века
  Филозофски факултет
 • 2006 -  Модернизација западног Балкана
  Филозофски факултет (Руководилац пројекта)
 • 2011 -  2014 - Модернизација западног Балкана
  Филозофски факултет Универзитета у Београду (руководилац пројекта)
 • 2013 -  2017 -  ISCH COST Action IS1301
  Филозофски факултет, Универзитет у Београду (члан УО)
Персонална библиографијa (E-CRIS.SR)↑↑↑