Sociologija

 • социологија религије; компаративна религиологија; мит, симбол, ритуал; религија и политика; исламологија; друштвена историја раног хришћанства; Српска православна црква
 • 1990 - магистарске студије - Филозофски факултет у Београду
  (тема: ХЕРМЕНЕУТИЧКО ИСПИТИВАЊЕ ЗНАЧЕЊА РАНОХРИШЋАНСКИХ МИТОВА)
 • 1993 - докторске студије - УНИВЕРЗИТЕТ У ПИТСБУРГУ,САД
  (тема: ПОРЕКЛО И ПРЕНОШЕЊЕ ЈЕВАНЂЕЉА ПО ТОМИ)
 • 1984 - основне студије - Филозофски факултет у Београду
 • 2010 - редовни професор - Филозофски факултет у Београду
  (ужа научна област: СОЦИОЛОГИЈА)
 • 2005 - ванредни професор - Филозофски факултет у Београду
  (ужа научна област: СОЦИОЛОГИЈА)
 • 2000 - доцент - Филозофски факултет у Београду
  (ужа научна област: СОЦИОЛОГИЈА РЕЛИГИЈЕ)
 • 2008 -  2008 -  "Serbian Orthodox Church as a Political Actor in the Aftermath of 5 October 2000"
  NTNU универзитет у Трондхајму, Трондхајм, Норвешка (предавање по позиву)
 • 2002 -  2002 -  Курсеви Christianity и Varieties of Early Christianity
  Semester at Sea, Institute of Shipboard Education, настава на броду - Средоземље, Атлантик, С. Европа, САД (гостујући професор)
 • 2007 -  2007 -  Религијски симбол и ритуал
  Центар за интердисциплинарне постдипломске студије, Универзитет у Сарајеву, Сарајево, Босна и Херцеговина (предавање по позиву)
 • 2007 -  2007 -  “Religious Education in Serbia” и “Religious Rights and Freedoms: Challenges of Religious Pluralism”
  Центар за интердисциплинарне постдипломске студије, Универзитет у Сарајеву, Сарајево, Босна и Херцеговина (предавање по позиву)
 • 2002 -  2002 -  “Religions in Multicultural Societies and Human Rights”
  Универзитет La sapienza, Рим и Универзитет у Београду, Београд, Србија (предавање по позиву)
 • 2004 -  2005 -  курс: Културна историја Арапа
  Филолошки факултет, Универзитет у Београду, Београд, Србија (гостујући професор)
 • 2006 -  2006 -  “Изазови екуменизма” и “Балкан - суживот или сукоб цивилизација?”
  Факултет политичких наука, Универзитет у Сарајеву, Сарајево, Босна и Херцеговина (предавање по позиву)
 • 2005 -  2006 -  предавање "Религије Балкана"
  Факултет политичких наука, Универзитет у Београду, Београд, Србија (предавање по позиву)
 • 2000 -  2007 -  модул Религија и друштво
  Београдска отворена школа, Београд, Србија (циклус предавања)
 • 1993 -  1995 -  Origins of Christianity
  Универзитет у Питсбургу, Питсбург, САД (гостујући професор)
 • 2008 -  2008 -  "Challenges of Religious Pluralism in Serbia"
  Friedrich-Schiller-Universitat Jena, Немачка, Нови Сад, Србија (предавање по позиву)
 • 2010 -  2010 -  "Serbian Religious Landscape"
  Bates College, САД, Београд, Србија (предавање по позиву)
 • 2000 -  2000 -  Курс Рано хришћанство и хришћанска Библија
  Алтернативна академска образовна мрежа, Београд, СРЈ (циклус предавања)
 • 2000 -  2005 -  Курс Религија и помирење
  Мировне студије, Београд, Србија (циклус предавања)
 • 2010 -  2013 -  Верски фундаментализам и политика
  Дипломатска академија , Београд, Србија (предавање по позиву)
 • 1993 -  1995 -  Varieties of Early Christianity
  Универзитет у Питсбургу, Питсбург, САД (гостујући професор)
 • 1994 -  1995 -  Orthodox Christianity
  Универзитет у Питсбургу, Питсбург, САД (гостујући професор)
 • 2015 -  2018 -  Religious Landscape of the Balkans
  University College of Southeast Norway, Конгсберг, Норвешка (предавање по позиву)
 • 1993 -  1995 - American Academy of Religion  (чланство)
 • 1993 -  1995 - Society of Biblical Literature  (чланство)
 • 1988 -  Филозофско друштво Србије  (чланство)
 • 2004 -  Kotor Network, an international scholarly exchange in the field of the Balkan-based religious studies, facilitated by the University of Oslo  (чланство)
 • 2006 -  Социолошко удружење Србије и Црне Горе  (чланство)
 • 2002 -  Религија и толеранција (часопис), члан редакције  (чланство)
 • 2001 -  2008 - Култура (часопис), члан редакције  (чланство)
 • 2006 -  2010 - Социолошко удружење Србије и Црне Горе  (председник)
 • 2005 -  2012 - Фонд Центар за демократију  (члан управног одбора)
 • 1999 -  2003 - Центар за истраживања религије, Београдска отворена школа  (координатор)
 • 2008 -  Islam in South East Europe Forum  (чланство)
 • 2009 -  2012 - Универзитет у Београду  (члан Савета)
 • 2008 -  Центар за истраживање етницитета (председник Скупштине)  (чланство)
 • 2008 -  2014 - Савет за националне мањине Заштитника грађана  (члан)
 • 2014 -  Балкански центар за Блиски Исток (Надзорни и саветодавни одбор)  (чланство)
 • 2015 -  Етнолошко-антрополошко друштво Србије  (чланство)
 • 2019 -  Универзитет у Београду  (члан Комисије за универзитетска признања)
 • 2020 -  Serbian Studies journal, Editorial Board (North American Society for Serbian Studies)  (чланство)
 • 2002 -  2005 - Катедра за интердисциплинарне постдипломске студије антропологије, Филозофски факултет УБ  (шеф катедре)
 • 2005 -  2005 - Religion and Pluralism in Education - Comparative Approaches in the Western Balkans
  Kotor Network, Универзитет у Ослу, пројекат финансирало Министарство иностраних послова Норвешке (Учесник у пројекту, објавио резултате истраживања у раду Religious Education: The Case of Serbia)
 • 2006 -  2006 - Images of the Religious Other
  Kotor Network, Универзитет у Ослу, пројекат финансирало Министарство иностраних послова Норвешке (Учесник у пројекту, рад Images of the Ottomans and Islam in the Serbian History Textbooks )
 • 2008 -  2008 - Демократизација кроз реформу образовања – изучавања религије на универзитетима БиХ
  Транскултурна психосоцијална образовна фондација, Универзитет у Зеници и Универзитет у Бањалуци (Израда курикулума за предмет Ритуал, мит и симбол; уређивање уџбеника-приручника за овај предмет )
 • 2011 -  2014 - Изазови нове друштвене интеграције у Србији: концепти и актери
  Институт за социолошка истраживања, Филозофски факултет, Универзитет у Београду (Учесник у пројекту)
Персонална библиографијa (E-CRIS.SR)↑↑↑