Psihologija

1
 
Окт
 
2018
Обавештење за студенте који су слушали Принципе психолошког тестирања закључно са школском 2013/14. годином

Студентима који су слушали Принципе психолошког тестирања закључно са 2013/14. годином предиспитне обавезе престају да важе од почетка школске 2018/19. године. Студенти који до краја школске 2017/18. године не положе испит морају поново да пријаве курс за слушање и полагање. Курс који је еквивалентан Принципима психолошког тестирања јесте курс Психометрија 1 који се држи у јесењем семестру. За запослене студенте који нису у могућности да похађају редовну наставу биће организовани посебни термини надокнаде предиспитних обавеза.


↑↑↑