Psihologija

Нови приступи у разумевању психологије рада и организације
Предавачи: др Миросава Ђуришић-Бојановићредовни професор у пензији
др Миланко Чабаркапаредовни професор
изборни предмет
Број бодова: 10.00
Постојећи курсеви:
↑↑↑