Psihologija

Курс:
Здравствена психологија (мастер)
У оквиру предмета: Здравствена психологија
Предавачи: др Тамара Кликовацванредни професор
обавезни курс
Број бодова: 4.00
Садржај курса: 1.Корени, настанак, развој и будућност здравствене психологије.2.Дефиниције, задаци и модели у здравственој психологији.3.Актуелна истраживања у здравственој психологији и биолошке основе здравља и болести.4.Стрес, болест и превладавање.5.Понашања и животни стилови који утичу на унапређење/уништење здравља и примарна превенција.6.Хроничне болести и животно угрожавајуће болести (аидс и канцер).7.Психо-онкологија – настанак, актуелни токови и будући развој ове научне дисциплине.8.Психолошки аспекти терминалних стања.9.Комуникација медицинско особље-пацијенти на различитим нивоима здравствене заштите (примарна здр.заштита, секундарна здравствена заштита) и током хоспитализација 10.Бол и купирање бола.11.Посебне дисциплине здравствене психологије
Циљ изучавања курса: Стицање знања о настајању, развоју, предмету проучавања и задацима здравствене психологије.Упознавање са посебним областима:психо-гинекологија; психо-нефрологија;психо-кардиологија;психо-дерамтологија;психо-онкологија;палијативно збрињавање
Предуслови за полагање: Нема посебних услова
Облици наставе: Предавања, вежбе,рад у малим групама,едукативни материјали (филмови, прикази случајева) уз анализу и дискусију
План курса:

1. недеља
предавање - Историјат, настанак, развој и будућност здравствене психологије.
Упознавање са предметом и садржајем здравствене психологије.Оријентација студената (представљање плана и начина рада,предиспитне обавезе и испит, начин оцењивања)

2. недеља
предавање - Дефиниције, задаци и модели у здравственој психологији

3. недеља
предавање - Актуелна истраживања у здравственој психологији
Актуелна истраживања у здравственој психологији и биолошке основе здравља и болести.Стрес, болест и превладавање.

4. недеља
предавање - Утицај животног стила на унапређење/нарушавање здравља
Понашања и животни стилови који утичу на унапређење/уништење здравља и облици превенције (примарна, секундарна, терцијарна).

5. недеља
предавање - Хроничне болести и животно угрожавајуће болести (аидс и канцер).

6. недеља
предавање - Психолошки аспекти терминалних стања.Филозофија палијативног збрињавања

7. недеља
предавање - Психо-онкологија – настанак, актуелни токови и будући развој

8. недеља
предавање - Комуникација (не) медицинско особље-пацијенти
Комуникација (не)медицинско особље-пацијенти на различитим нивоима здравствене заштите (примарна здр.заштита, секундарна здравствена заштита) и током хоспитализација

9. недеља
предавање - Бол и купирање бола.

10. недеља
предавање - Психо-кардиологија (садржај, савремена истраживања, могућности)

11. недеља
предавање - Психо-гинекологија (садржај, савремена истраживања, могућности)

12. недеља
предавање - Психо-нефрологија (садржај, истраживања, могућности)

13. недеља
предавање - Психо-дерматологија (садржај, истраживања, могућности)
Литература и извори података:
Општа обавезна литература
1.Straub,R., (2002).Health Psychology, Worth Publishers, New York 2.Curtis,A.J., (2000).Health Psychology, Routledge, New York 3.Donnelley,R.R., (ed)(2002).Health Psychology-biopsychosocial interactions.Wiley & Sons
Општа допунска литература
1.Grassi,L., Riba, M., (2012).Clinical Psycho-Oncology - an international perspective.Wiley & Sons 2.Adamović, V., (2005).Psihosomatska medicina i konsultativna psihijatrija.JP Službeni list
1.Žegura, I., (2010).Psihologija koronarne srčane bolesti.Naklada Slap
↑↑↑