Psihologija

Курс:
Рационално-емотивна бихејвиорална терапија (мастер)
Предавачи: др Татјана Вукосављевић-Гвозденредовни професор
изборни курс
Број бодова: 6.00
Садржај курса: Kurs pruža obuhvatni okvir za upoznavanje studenata sa teorijom, principima i upotrebom Racionalno-emotivne bihejvioralne terapije (REBT) u prevazilaženju širokog varijeteta psiholoških problema. Studenti će: 1. sticati znanje o osnovnim postavkama konceptualizacije slučaja; 2. unapređivati sposobnosti da naprave plan terapije, 3. razvijati senzitivnost u vezi sa remećenjima terapijskog odnosa; 4. razvijati znanje o različitim kognitivnim, emotivnim, imaginativnim i bihejvioralnim intervencijama. S obzirom da REBT ima dve forme - tzv. elegantnu i neelegantnu od kojih je ova druga sinonim za kognitivno-bihejvioralnu terapiju generalno, biće paralelno dat prikaz gledišta Kognitivne terapije koja na značajne načine dopunjavaju gledišta REBT-a. U praktičnom delu nastave studenti će uvežbavati formulisanje kognitivnih modela različitih emocionalnih poremećaja i osnovnih elemenata konceptualizacije slučaja i razvijati znanje o principima, procedurama i tehnikama REBT-a.
Циљ изучавања курса: Osposobljavanje studenta za pravljenje konceptualizacije slučaja i korišćenje osnovnih terapijskih procedura u radu sa različitim psihološkim problemima i poremećajima sa naglaskom na anksioznim i depresivnim poremećajima.
Предуслови за полагање: Veštine savetovanja, Opšta i specijalna psihopatologija
Облици наставе: Predavanja i vežbe uz diskusiju primera iz literature ili audio i video traka, igranje uloga savetnika i klijenta.
План курса:

1. недеља
предавање - REBT i Kognitivna terapija: poređenja

1. недеља
вежбе - Diskusija

2. недеља
предавање - Formulacija slučaja

2. недеља
вежбе - Igranje uloge savetnika i klijenta

3. недеља
предавање - Panični poremećaj i agorafobija

3. недеља
вежбе - Prikaz konceptualizacije slučaja/seminarskog rada

4. недеља
предавање - Socijalna fobija

4. недеља
вежбе - Prikaz konceptualizacije slučaja/seminarskog rada

5. недеља
предавање - Generalizovani anksiozni poremećaj

5. недеља
вежбе - Prikaz konceptualizacije slučaja/seminarskog rada

6. недеља
предавање - Opsesivno-kompulzivni poremećaj

6. недеља
вежбе - Prikaz konceptualizacije slučaja/seminarskog rada

7. недеља
предавање - Posttraumatski stresni poremećaj

7. недеља
вежбе - Prikaz konceptualizacije slučaja/seminarskog rada

8. недеља
предавање - Depresija

8. недеља
вежбе - Prikaz konceptualizacije slučaja/seminarskog rada

9. недеља
предавање - Samoprihvatanje nasuprot samopoštovanju

9. недеља
вежбе - Igranje uloga savetnika i klijenta

10. недеља
предавање - Saosećanje sa sobom umesto samokritike

10. недеља
вежбе - Igranje uloga savetnika i klijenta

11. недеља
предавање - Rukovanje besom

11. недеља
вежбе - Prikaz konceptualizacije slučaja/seminarskog rada

12. недеља
предавање - Poremećaji ličnosti

12. недеља
вежбе - Prikaz konceptualizacije slučaja/seminarskog rada

13. недеља
предавање - Prepreke terapijskoj promeni

13. недеља
вежбе - Prikaz konceptualizacije slučaja/seminarskog rada

14. недеља
предавање - Kristalizacija sopstvenih preferencija vezanih za terapijski rad

14. недеља
вежбе - Diskusija
Литература и извори података:
Општа обавезна литература
Ellis, A. (2005). Savladavanje otpora u psihoterapiji. Jastrebarsko, Naklada Slap.
Hawton, K., Salkovskis, P., Kirk, J., Clark, D. (2007). Kognitivno-bihejvioralna terapija za psihijatrijske probleme. Jastrebarsko, Naklada Slap.
Beck, A., Freeman, A., Davis, D. (2012). Kognitivna terapija poremećaja ličnosti. Jastrebarsko, Naklada Slap.
Ellis, A., Dryden, W. (2002). REBT – Racionalno-emocionalna bihejvioralna terapija. Jastrebarsko, Naklada Slap.
Општа допунска литература
Beck, J. (2007). Osnove kognitivne terapije. Jastrebarsko, Naklada Slap.
Beck, J. (2010). Kognitivna terapija za složene probleme. Jastrebarsko, Naklada Slap.
DiGiuseppe, R.A., Doyle, K. A., Dryden, W., Backx, W. (2014). A Practitioners Guide to Rational Emotive Behavior Therapy. Oxford University Press.
Barlow, D. H. (2008). Clinical handbook of psychological disorders: A step-by-step treatment manual (4th ed.). New York: Guilford.
↑↑↑