Psihologija

Курс:
Породична дисфункционалност и породична терапија (докт.)
Предавачи: др Никола Петровићдоцент
изборни курс
Број бодова: 10.00
Садржај курса: Породична нормалност и патологија из друштвено историјске ,структуралне , културалне и развојне перспективе). Функционална и дисфункционална породица у различитим школама породичне терапије ,моделима истраживања и клиничкој пракси. Специфични циљеви и стратегије интервенисања у породичној терапији тешких развода ,породичних тајни и трауматских губитака .
Циљ изучавања курса: Сагледавање нормалности и патологије из различитих перспектива ,као и различитих путева породичне психотерапије – од лечења породичне патологије до стимулисања породичног здравља.
Предуслови за полагање: Општа психопатологија, Општа психопатологија - специјални део. Психологија породице, Модалитети психотерапије са практикумима – породична терапија
Облици наставе: Семинари читања, приказ едукативних видео трака са дискусијом.
Литература и извори података:
Општа обавезна литература
1. Harway,M (Ed.)(1996). Treating the Changing Family,New York, Wiley
2.Imber-Black,E. (Ed.)(1993). Secrets in the Family and Family Therapy, New York, Norton, одабрана поглавља
3. Walsh,F. (Ed.) (1993). Normal Family Processes, 2nd ed., New York,The Guilford Press, одабрана поглавља
4. Walsh,F.,Mc Goldrick,M.(Ed.) ( 1991). Living Beyond Loss, New York, Norton, одабрана поглавља
↑↑↑