Psihologija

Курс:
Теорија и пракса психотерапије и саветовања (осн.)
Предавачи: др Татјана Вукосављевић-Гвозденредовни професор
обавезни курс
Број бодова: 6.00
Садржај курса: Kurs pruža osnovna saznanja o različitim teorijama i metodama psihoterapije i savetovanja. Obuhvaćeni su: psihoanalitička terapija, analitička terapija, klijentom usmeravana terapija, geštalt terapija, transakciona analiza, bihejvior terapija, racionalno emotivno bihejvioralna terapija, kognitivna terapija, sistemska porodična terapija, postmoderna terapija. U vezi svakog od pomenutih pristupa biće razmatrani: a. ključni teorijski koncepti; b. terapijski odnos; c. terapijski proces; d. terapijske tehnike; e. teorija terapijske promene; f. indikacije za primenu; g. doprinosi i ograničenja; h. evaluacija procesa i ishoda.
Циљ изучавања курса: Upoznavanje, razumevanje i kontrastiranje teorije i metoda različitih psihoterapijskih pristupa, razvijanje kritičkog razmišljanja o temama relevantnim za ovu oblast, razvoj motivacije za bavljenje psihoterapijom i kristalizacija sopstvenih preferencija
Предуслови за полагање: Opšta i specijalna psihopatologija, Osnovi psihoterapije i savetovanja.
Облици наставе: a. predavanja - interaktivna nastava b. vežbe - diskusija primera iz literature, audio i video traka, igranje uloga savetnika i klijenta
Литература и извори података:
Општа обавезна литература
Biro, M., Butollo, W. (2003). Klinička psihologija. Katedra za Kliničku psihologiju Ludwig Maximilians Universitat, Munchen i Futura publikacije. (odabrana poglavlja)
Stojnov, D. (2000). Psihoterapije. Beograd. Zavod za udžbenike i nastavna sredstva. (odabrana poglavlja)
Srna, J., Vukosavljević Gvozden, T. (2007). Psihoterapija i psihološko savetovanje. U Berger, J., Mitić, M. (Ur.). Klinička psihologija. Beograd. Centar za primenjenu psihologiju, str. 297-324.
Vukosavljević-Gvozden, T. (2006). Teorije i praksa psihoterapije i savetovanja - priručnik. Beograd, Centar za primenjenu psihologiju.
↑↑↑