Psihologija

Не постоје подаци о траженом курсу.
План курса:

1. недеља
пракса - Први термин:
• Метод лествице и Метод пирамиде.

2. недеља
пракса - Други термин
• Метод АБЦ

3. недеља
предавање - Трећи термин:
• Метод „Стрелица на доле“

4. недеља
пракса - Четврти термин
• Конверзациони метод

5. недеља
пракса - Пети термин
• Системске „лептир-машне“

6. недеља
пракса - Шести термин
• Технике за лабављење система

7. недеља
пракса - Седми термин
• Технике за учвршћивање система

8. недеља
пракса - Осми термин
• Технике у раду са превербалним конструктима • Технике у раду са симболима и симболисањем

9. недеља
пракса - Девети термин
• Анализа распршења зависности (Мрежа зависности)

10. недеља
пракса - Десети термин
• Технике у раду са сржним конструктима (Мрежа импликација) • Технике у раду са отпором (Мрежа отпорности према промени)

11. недеља
пракса - Једанаести термин
• Контролисана елаборација система

12. недеља
пракса - Дванаести термин
• Техника проживљавања и одигравања улога

13. недеља
пракса - Тринаести термин
• Завршна разматрања и дискусија • Евалуација курса.
Литература и извори података:
Општа обавезна литература
G. A. Kelly (1955): The Psychology of Pesonal Constructs. New York: Norton. R. Neimeyer & M. Mahoney (1995): Constructivism in Psychotherapy. Washington, DC: APA. D. Stojnov (2003): Psihologija ličnih konstrukata: uvod u teoriju i terapiju. Beograd: Zepter Book World.
↑↑↑