Psihologija

РАСПОРЕД ИСПИТА
Јулски испитни рок

Одлука о испитном року

  • пријава испита: од 22.06. до 30.06. 2020.
  • уплата најкасније до: 01.07. 2020. /до 40%/
  • провера услова и приговори: 01.07.2020.
  • испити: од 06.07. до 18.07. 2020.
I ГОДИНА
Когнитивна психологија
15.7. у 8:30 Амф, 101, 103

Mотивација и емоције
14.7. у 13 Амф, 103, 105

Увод у квалитативна истраживања, Kвалитативна истраживања
16.7. у 10:30 Амф, 103

Mетодологија психолошких истраживања
14.7. у 15:30 Амф,105

Статистика у психологији 1
13.7. у 15 Амф

Статистика у психологији 2 (писмени)
13.7. у 12:30 Амф

Статистика у психологији 2, усмени испит
15.7. и 16.7. 106

Физиологија нервног система, Биолошка психологија
17.7. у 8:30 Амф.

Генетика
14.7. у 16 101

Психологија опажања
15.7. у 11 Амф.

Историјски увод у психологију
13.7. у 9 101II ГОДИНА
Психологија индивидуалних разлика
17.7. у 18 Амф.

Психологија личности
13.7. у 9 Амф.

Увод у развојну психологију, Развојна психологија, Развојна психологија 1
16.7. у 13:30 Амф, 103,105

Психологија учења
14.7. у 9 251

Психологија памћења и мишљења, Општа психологија 2 - памћење и мишљење
14.7. у 10 208

Психологија менталног здравља
14.7. у 9 Амф.

Психометрија 1 и 2, Принципи психолошког тестирања
*Испит је неопходно пријавити и преко Moodle-a, где ће бити објављено и време одржавања испита
18.7. 106III ГОДИНА
Генетика
14.7. у 16 101

Општа психопатологија
15.7. у 17 Амф.

Психологија интелигенције
17.7. у 13 Амф, 103

Увод у психологију образовања
13.7. у 8 103

Социјализација, Социјална перцепција и интеракција, Социјална психологија 1
16.7. у 8 Амф, 101, 103, 104

Основе психологије рада и организације, Основе психологије рада
15.7. у 11 103

Психопатологија деце и младих
17.7. у 10 283,210

Психологија менталног здравља, Ментална хигијена (двосеместрални, програми пре 2006)
13.7. у 10 104

Основи психотерапије и саветовања
13.7. у 17:30 Амф.

Увод у клиничку психологију
15.7. у 13:30 Амф.

Kаријерa и организација, Каријера
16.7. у 16:30 Амф, 103

Неуропсихологија (проф. Надежда Крстић)
13.7. у 15 103

Развојна психопатологија
14.7. у 17 Амф

Психологија породице
15.7. у 13:30 Амф.

Методе и технике социјалнопсихолошких истраживања
14.7. у 8 101IV ГОДИНА
Методе и технике социјалнопсихолошких истраживања, Примењена социјална психологија
14.7. у 8 101

Одабране теме из статистике и психометрије *Испит је неопходно пријавити и преко Moodle-а, где ће бити објављено и време одржавања испита
18.7. 106

Психолошке школе и правци
16.7. у 11:30 101

Психологија уметности
15.7. у 11 Амф.

Методе клиничке процене - предаја досијеа
8.7. у 14 257

Клиничка психологија са психодијагностиком - предаја досијеа
8.7. у 14 257

Клиничка психологија са психодијагностиком
15.7. у 13 257

Основе клиничке процене
14.7. у 8 103

Методе клиничке процене
14.7. у 10:30 103

Психотерапијски модалитети, Теорија и пракса психотерапије и саветовања
16.7. у 9 258

Вештине саветовања, Вештине психолошког саветовања
16.7. у 9 258

Интервенције у кризи
13.7. у 16:30 208

Психопатологија деце и младих 1, Психопатологија деце и младих 2 и Психопатологија деце и младих
17.7. у 10 283, 210

Психологија кризних стања, Психологија менталног здравља – специјални део
13.7. у 10 104

Специјална психопатологија, Општа психопатологија - специјални део
15.7. у 14 258

Психопатологија групних процена
14.7. у 17 Амф.

Емоционални развој, Афективни развој
16.7. у 13:30 103,105

Психологија учења и наставе
13.7. у 8 103

Психологија даровитости
у договору са наставником

Комуникацијске вештине
17.7. у 8 308

Интеркултурално образовање, Мултикултурално образовање
17.7. у 8 308

Морални развој
16.7. у 13:30 103,105

Психологија зрелог доба и старења
15.7. у 19 Амф.

Когнитивно процењивање деце 1 и Когнитивно процењивање деце 2
у договору са наставником

Психолошке основе образовне политике
16.7. у 13:30 103,105

Евалуација знања и образовних исхода
у договору са наставником

Методика наставе психологије
14.7. у 10 104

Психологија деце са потребом за додатном подршком, Психологија деце са посебним потребама - слање портфолија на: olja.jovanovic@f.bg.ac.rs
најкасније 11.7.

Психологија деце са потребом за додатном подршком,Психологија ометених у развоју; Психологија деце са посебним потребама - усмени испит
13.7. у 11 канцеларија ЦОН

Психологија међуљудских односа, Психологија међуљудских односа на раду, Психологија и менаџмент, Тимски рад
у договору са наставником

Селекција и процењивање запослених
13.7. у 12 208

Људски фактор и безбедност на раду, Инжењерска психологија; Ергономија и људски фактор у савременим технолошким, системима
17.7. у 10:30 103

Понашање потрошача и маркетинг; Психологија у маркетингу
13.7. у 12 208

Организационе промене и развој
у договору са наставникомМАСТЕР
Психологија уметности
15.7. у 11 Амф.

Роршахов метод мрља од мастила (РИМ)- предаја радова
8.7. у 14 257

Аналитичка психологија - Јунговска анализа, предаја радова
8.7. у 14 257

Психологија индивидуалних разлика: виши курс
17.7. у 18 Амф.

Клиничке неуронауке
15.7. у 14:30 214

Професионална и етичка питања у психологији рада
13.7. у 12 208

Школска психологија
17.7. у 8 308

Мултикултурално образовање, Интеркултурално образовање
17.7. у 8 308

Психолошке основе образовне политике (мастер)
16.7. у 13:30 103,105

Морални развој (мастер)
16.7. у 13:30 103,105

Здравствена психологија, Психолошка примарна превенција, Практикум из психолошке превенције - предаја радова
до 1.7.

Здравствена психологија, Психолошка примарна превенција, Практикум из психолошке превенције - усмени испит
13.7. у 12 264

Рационално - емотивна бихејвиорална терапија
16.7. у 9 258

Посебни модалитети клиничке процене - Генограм (Н. Петровић)
14.7. у 10 258

Посебни модалитети клиничке процене - Генограм (С. Светозаревић)
14.7. у 10 282

Етичка питања у клиничкој психологији, Етичка и притичка питања у клиничкој психологији
15.7. у 13:30 Амф.
↑↑↑