Izdanja

Изабрана дела Мирона Флашара
Том 1

приредили Војислав Јелић, Александар Лома, Ненад Ристовић

Година издања: 2017 .
Формат (цм): 24 цм
Број страна: 635

Мирон Флашар je српски класични филолог са најобимнијим научним опусом - од скоро три хиљаде страница објављеног текста. Обимност дела сврстава га међу најплодније стручњаке у хуманистичким наукама код нас уопште. Мирон Флашар je и најсвестранији српски класични филолог. Дисциплинарна и тематска разноликост његовог научног дела у складу je са традицијом српске класичне филологије чији су представници одувек показивали неуобичајно широка интересовања у оквиру струке, а и изван ње.

 

ISBN 978-86-6427-078-6

↑↑↑