Izdanja

Читање: од слова до текста

Дејан Лаловић

Година издања: 2012 .
Формат (цм): 21 цм
Број страна: 201

Читање представља једну од најсложенијих сазнајних активности. Када, уз не тако краткотрајне и скромне напоре, потпуно овладамо вештином читања и постанемо оно што означава синтагма „вешти читачи", ми без читања тешко можемо замислити свакодневни живот. Књига Читање: од слова до текста јесте покушај да се сачини извор који би заинтересованом читаоцу помогао да започне властити пут у упознавање са једном комплексном и значајном интелектуалном вештином и способношћу. Радећи на овом издању, аутор је у виду имао шири круг потенцијалних читалаца – како оне већ донекле упућене у психологију читања и са њом повезане области, тако и друге који тек стичу основна знања о тим гранама психологије. Поглавља стога нису преобимна и свако поглавље следи сажетак, а књига је опремљена и исцрпним речником појмова.

-------------------------

Монографија под називом Читање: од слова до текста представља до сада јединствен преглед тема из психологије читања на српском језику. У монографији се систематично, јасно и довољно исцрпно приказују теоријски приступи и емпиријска евиденција о процесима који се налазе у основи сложене вештине читања.

Проф. др Јасмина Коџопељић (из рецензије)

Дејан Лаловић је написао веома корисну монографију која садржи прегледне табеле, илустрације, сажетке, индекс појмова и списак релевантне литературе. На тај начин, ова монографија се сасвим приближила савременим светским стандардима прегледног излагања научних знања. Нарочито издвајам чињеницу да, упркос сагласности са општеприхваћеним савременим начинима излагања, књига поседује и лични печат самог аутора. Прикази научних области виђени кроз личну призму имају нарочиту вредност.

Проф. др Вељко Ђурић (из рецензије)

 

Др Дејан Лаловић је ванредни професор на Одељењу за психологију Филозофског факултета у Београду, где предаје психологију памћења и мишљења као и област језичких способности. Теме које истражује спадају у области психолингвистике, психологије памћења и психологије читања. Аутор је монографије Језик и индивидуалне разлике.

ISBN 978-86-86563-85-9

↑↑↑