Istorija umetnosti

Курс:
Европска уметност новог века II (осн.)
Предавачи: др Саша Брајовићредовни професор
др Вук Даутовићистраживач-сарадник
др Игор Борозанванредни професор
обавезни курс
Број бодова: 10.00
Садржај курса: Разумевање кључних феномена европске цивилизације 18. и 19. века и спознаја њихових основних вредности, као и њиховог постојања данас и утицаја на савремени свет. Оспособљавање студената да упознају уметничко дело путем предавања, посете музејима, на терену и кроз електронске базе података.
Циљ изучавања курса: Истраживање и проучавање европске уметности 18. века (од почетка 18. века до Француске револуције: уметност рококоа, неокласицизма)- V семестар и европске уметности 19. века (од Француске револуције до Првог светског рата)-VI семестар
Предуслови за полагање: Обавеѕно похађање предавања и вежби.
Облици наставе: Предавања и вежбе, 13 предавања и 13 вежби по семестру.
План курса:

1. недеља
предавање - Рококо
дефиниција термина и појма: идејни и друштвени оквири; хронолошка одређења; патрони и уметници; орнамент као „чиста форма“, концепција светлости

1. недеља
вежбе - Рококо
анализа теоријских постулата на конкретним сликовним примерима из опуса: Антоан Вато, Франсоа Буше, Жан Оноре Фрагонар

2. недеља
предавање - Fête galante
одбацивање пропагандне функције уметности и императива историзма и дидактичког

2. недеља
вежбе - Fête galante
анализа теоријских постулата на конкретним сликовним примерима из опуса:Антоан Вато, Жан Оноре Фрагонар

3. недеља
предавање - Осећајност
сентименталност, дирљивост, еротичност, радост живљења; улога жене у формирању естетског идеала рококоа, естетски субјективизам.

3. недеља
вежбе - Oсећајност
анализа теоријских постулата на конкретним сликовним примерима из опуса: Антоан Вато, Жан Оноре Фрагонар, Франсоа Буше

4. недеља
предавање - Уметност „ниских“ жанрова
интимне домаће сцене, достојанство и врлина средње класе

4. недеља
вежбе - Уметност „ниских“ жанрова
анализа теоријских постулата на конкретним сликовним примерима из опуса:Жан Батист Грез, Жан Батист Симеон Шарден

5. недеља
предавање - Морално сликарство
критика рококоа;тежња за „истинитим“ и „моралним“ сликарством;Салон као јавна арена; развој ликовне критике и јавног мњења

5. недеља
вежбе - Морално сликарство
анализа теоријских постулата на конкретним сликовним примерима из опуса: Жан Батист Греѕ, Жан Батист Симеон Шарден

6. недеља
предавање - Приказивање модерног живота
академска традиција и стварање grand style, узвишеног интернационалног језика уметности; морализаторско-дидактички жанр карикатуре

6. недеља
вежбе - Приказивање модерног живота
анализа теоријских постулата на конкретним сликовним примерима из опуса: Вилијам Хогарт,Џошуа Рејнолдс

7. недеља
предавање - Естетске категорије 18. века
питорескно и сублимно, дефинисање помова и њихова контекстуализација; питорескно и сублимно: одвајање од концепта лепог, начини конституисања и употребе ових категорија у визуелној култури

7. недеља
вежбе - Естетске категорије 18. века
анализа теоријских постулата на конкретним сликовним примерима из опуса: Томас Гејнзборо, Ибер Робер

8. недеља
предавање - Пејзаж и пејзажно сликарство
синтеза литерарне пасторале, пејзажне архитектуре и пејзажног сликарства;башта као филозофски концепт и секуларни статусни симбол; француски и енглески врт, улога посматрача/шетача

8. недеља
вежбе - Пејзаж и пејзажно сликарство
анализа теоријских постулата на конкретним сликовним примерима из опуса: Ибер Робер,Томас Гејнзборо, Вилијам Кент

9. недеља
предавање - Grand tour
Vedute, capricci: patronatski mehanizmi, популарност;vedute esate, vedute ideate, capriccio; gloria mundi старог Рима, руине као извор инспирације

9. недеља
вежбе - Grand tour
анализа теоријских постулата на конкретним сликовним примерима из опуса:Ђовани Батиста Тијеполо,Франческо Гуарди,Ђовани Антинио Каналето, Бернардо Белото

10. недеља
предавање - Неокласицизам
дефиниција: идејни, социјални, хронолошки оквири, формативни допринос Винкелмана и Пиранезија, успостављање грчке уметност као идеала лепоте;уметност као манифестација духа времена (Zeitgeist) и као израз политичке и спознајне слободе (Freiheit); „истинити стил“, обнова уметности (risorgimento)

10. недеља
вежбе - Неокласицизам
анализа теоријских постулата на конкретним сликовним примерима из опуса: Антон Рафаел Менгс, Антонио Канова, Ђовани Батиста Пиранези, Анђелика Кауфман, Бенџамин Вест, Гевин Хамилтон,Фузели

11. недеља
предавање - Револуција
повратак рационалном и морализаторском, стоичка врлина; херој, проблем контекстуализације

11. недеља
вежбе - Револуција
анализа теоријских постулата на конкретним сликовним примерима из опуса; Жак Луј Давид

12. недеља
предавање - Смрт
слике мартира Револуције, уметност у служби политик; уметност умирања, култ успомене, жаловања

12. недеља
вежбе - Смрт
анализа теоријских постулата на конкретним сликовним примерима из опуса: Жак Луј Давид

13. недеља
предавање - Резиме I
Преглед јединица у оквиру курса

13. недеља
вежбе - Резиме I
Преглед јединица у оквиру курса

14. недеља
предавање - Oснови уметности 19. века
дуги деветанести век као хабитус модерног човека; историзација епохе и контекстуализација деветнаестовековне уметности; децентрализација деветнаестовековне уметности; Велика револуција и Велики рат као гранични означитељи епохе; стилски и идејни плурализам

14. недеља
вежбе - Основи уметности 19. века
анализа теоријских постулата на конкретним сликовним примерима: академска дела и дела авангардних ументика

15. недеља
предавање - Постреволуционарни период: неокласицизам и Наполеоново доба
уметничко дело као exemplum virtutis; републикански идеали, етика стоицизма; револуционарни период: проблем контекстуализацијеуметничко дело као exemplum virtutis; еротика и емулација; l'art officiel, култ Бонапарте

15. недеља
вежбе - Постреволуционарни период: неокласицизам и Наполеоново доба
анализа теоријских постулата на конкретним сликовним примерима: Жером Прудом, Ан Луј Жироде, Жак Луј Давид, Франсоа Жерар, Бартелд Торвалдсен, Антонио Канова,Жан Огист Доминик Енгр, Антоан Жан Гро,Јохан Готфрид Шадов, Кристијан Данијел Раух, Хајнрих Фридрих Фигер

16. недеља
предавање - Романтизм(и)
романтизам као први самопрокламовани покрет; уметнички правац или симптом времена; основне карактеристике феномена; стилски плурализам у оквиру романтизма; религија природе, визионарски и натуралистички пејзаж; црни роматнизам као кредо времена; границе свести и подсвести

16. недеља
вежбе - Романтизм(и)
анализа теоријских постулата на конкретним сликовним примерима: Ежен Делакроа, Теодор Жерико, Каспар Давид Фридрих, Филип Ото Рунге, Џон Констејбл, Вилијам Тарнер, Франциско Гоја, Вилијам Блејк

17. недеља
предавање - Оријентализам
Наполеоново (ре)откривање Египта; оријентализам: разнородни сегменти овог феномена; Откривање Магреба; етнографски оквир и научна позадина; далеки хоризонти: потрага за примитивним; позни аустријски оријентализам и оријентализација Балкана

17. недеља
вежбе - Оријентализам
анализа теоријских постулата на конкретним сликовним примерима из опуса: Ежен Делакроа; Жан Огист Доминик Енгр, Жан Луј Жером, Ежен Фромантен, Пол Гоген, Александар Кабанел, Леополд Карл Милер, Паја Јовановић

18. недеља
предавање - Реинтерпретација прошлости: сакрални романтизам и уметност чистог срца
Немачки Назарени и Прерафаелити, свет нежних чула и сенезибилних осећања; вербално/визулени наратив и култ имагинарног пријатељства; романтичарска субјективност и католичка догма као детерминанте уметничке праксе; медијалвни повратак у Француској и трубадурско сликарство

18. недеља
вежбе - Реинтерпретација прошлости: сакрални романтизам и уметност чистог срца
анализа теоријских постулата на конкретним сликовним примерима: Данте Габријел Росети, Едвар Бирни Џонс, Јулијус Шнор фон Каролсфелд, Петер Корнелијус, Фридрих Овербек, Јозеф Фирих, Леополд Куплвизер, Жан Огист Доминик Енгр

19. недеља
предавање - Реализам, натурализам и бидермајер
идеја о «објективној реалности» као извору уметничке инспирације; природа/реалност против маште/имагинације; интерес за савремена збивања; дневна актуелност ликовне тематике – интерес за најниже социјалне слојеве; технички и научни прогрес;стабилност као константа епохе; слатки дом и грађански свет приватних меморабилија; удобна једноставност и рафинирана функционалност ентеријера

19. недеља
вежбе - Реализам, натурализам и бидермајер
анализа теоријских постулата на конкретним сликовним примерима: Гистав Курбе, Оноре Домије, Виљем Лајбл, Адолф Менцел, Фриц фон Уде, Михаљ Мункачи, Фердинанд Валдмилер, Фридрих Амерлинг, Карл Шпицвег

20. недеља
предавање - Историјско сликарство
историја као модел; реакција на кризу хероја; приказивање савремених догађаја и хероја; херојска визија и историјско сликарство; окретање идеалној историји и њена савремена реинтерпретација

20. недеља
вежбе - Историјско сликарство
анализа теоријских постулата на конкретним сликовним примерима: Едуард де Биф, Луј Гале, Карл Теодор фон Пилоти, Виљем Кулбах, Пол Деларош, Карл Фридрих Лесинг, Едуард Бендеман,Ханз Макарт, Антон Ромако, Јан Матејко

21. недеља
предавање - Историзам, театралност и естетика декаденције
Успон либералног грађанства у доба градње; стваралачка реинтерпретација прошлости; култ уметности као апослутна вредност; театарски и сценографски карактер уметности; преплитање позоришног искуства и сликовног дискурса; декадентни гламур и намештена маскарада у служби естетизације живота

21. недеља
вежбе - Историзам, театралност и естетика декаденције
анализа теоријских постулата на конкретним сликовним примерима: Ханз Макарт,Густав Климт,Франц фон Лембах, Томас Котур,Карл Бруљов,Михаљ Мункачи

22. недеља
предавање - Уметност салона
тријумф сликарства у другој половини 19. века; улепшани свет грађанства као симбол свеобухватне потраге за лепим; раскош и екстензија форме/облика у служби идеализоване пројекције света; еклектизам као одраз моралног компромиса; стилски плурализам и есенцијалистичко поимање лепоте; Салон независних, раст тржишта уметнина

22. недеља
вежбе - Уметност салона
анализа теоријских постулата на конкретним сликовним примерима: Александар Кабанел, Вилијам Бугеро, Влахо Буковац, Михаљ Мункачи, Едуард Мане, Клод Моне

23. недеља
предавање - Симболизам и дарвинизам
евокација испред нарације; синестезија и стилска пермутација као говор симболистичког дискурса; плурализам морфолошких форми и симболистичка поетика у служби јединствене идеје покрета; Дарвинова теорија и њена ликовна манифестација

23. недеља
вежбе - Симболизам и дарвинизам
анализа теоријских постулата на конкретним сликовним примерима из опуса: Габријел фон Макс, Франц фон Штук, Фернанд Кноф,Виљем Лист,Огист Роден,Гистав Моро, Пол Гоген,Фредерик Вотс, Ханс Канон

24. недеља
предавање - Аркадија и антика (ревитализација златног доба)
Немачки Римљани и викторијански Oлимпијци; нови свет античких идеала; златни век и његова елегична ревокација; естетизација идеалне антике; естетика сублимног и поетика пропасти; апсолутна декаденција и потрага за монументалном декоративношћу; алегорија и аркадија у средњоевропском сликарству

24. недеља
вежбе - Аркадија и антика (ревитализација златног доба)
анализа теоријских постулата на конкретним сликовним примерима: Арнол Беклин, Ханс фон Маре, Анселм Фојербах, Фредерик Лејтон, Алберт Мур, Џон Вилијам Вотерхаус, Лоренс Алма Тадема, Влахо Буковац, Бела Чикош Сесија, Целестин Медовић

25. недеља
предавање - Крај века у Европи
појам и знаење термина Fin-de-sièclе; идејни и стилски плурализам крајем века, свет грандиозних фасада и свет неуротичне дисторзије; спиритуализам и месермизам; монументализам и стилизована орнаментализација; конситутисање конзервативног грађанства и тежња за нормираним поретком;религиозни сентиментализам и реалистична сакралност

25. недеља
вежбе - Крај века у Европи
анализа теоријских постулата на конкретним сликовним примерима: Густав Климт, Јулијус Дајц, Макс Клингер, Ловис Коринт, Алфонс Муха, Паја Јовановић, Михаљ Мункачи, Ханз Зачка, Албрехт фон Келер

26. недеља
предавање - Уметност нације и владарска иконографија
Националне детерминанте као предуслов стварања националних држава; протонационална идеја у служби хомогенизације етније;ликовни језик и национална идеја;прелаз из либералног у етнички национализам; расне детерминанте и антички телесни канон; епрезентација владара: значење и намена; владарска слика као субститут владара; редукција комплексности и стварање симбола; просветитељски идеали и нормирање владарског програма; владарке: од лепоте до власти

26. недеља
вежбе - Уметност нације и владарска иконографија
анализа теоријских постулата на конкретним сликовним примерима: Жак Луј Давид, Карл Шинкел, Лео фон Кленце, Карл Ротман, Џон Констејбл, Франциско Гоја,Фридрих фон Амерлинг, Франц Ксавијер Винтерхалтер, Едуард Мане, Франц фон Ленбах, Ернест Месоније,Алфред Рол,Макс Либерман, Пиви де Шавини, Михаљ Мункачи, Алфонс Муха, Јохан Шилинг, Бруно Шмиц, Адолф фон Хилдебранд
Литература и извори података:
Општа обавезна литература
M. Levey, Rococo to Revolution, London 1966
E. Waterhouse, Painting in Britain 1530 to 1790, Harmondswort 1953.
M. Levey, Painting in 18th Century Venice, London 1959
H. Honour, Neo-Classicism, Harmondsworth 1968.
A. Čelebonovič, Ulepšani svet: slikarstvo buržoaskog realizma 1860‒1914, Beograd 1974.
F. Novоtny, Painting and Sculpture in Europe 1780‒1880, Yale University Press 1995.
H. Locher, Deutsche Malerei in 19. Jahrhundert, Wissenschaflitsche Buch 2005.
W. Telesko, Das 19. Jahrhundert. Eine Epoche und ihre Medien, Wien 2010.
M. Facos, An Introduction to Nineteenth‒Century Art, Routlegde 2011.
Општа допунска литература
H. W. Janson, Nineteenth-Century Sculpture, London 1986.
W. Vaughan, Romanticism and Art, London 1994.
M. Facos, Symbolist Art in Context, University of California Press 2009.
↑↑↑