Istorija umetnosti

Курс:
Методологија историје уметности средњег века (мастер)
Предавачи: др Бранислав Тодићредовни професор
др Драган Војводићредовни професор
др Јелена Ердељанредовни професор
др Миодраг Марковићредовни професор
др Драгана Павловићдоцент
др Бранка Вранешевићванредни професор
изборни курс
Број бодова: 6.00
Садржај курса: Методолошке основе истраживања и тумачења средњовековне уметности (особености појединих метода, њихове могућности и ограничења). Критички поглед на историографију средњовековне уметности и врсте научних радова. Осврт на методологију сродних научних дисциплина на које се ослања научно истраживање средњовековне уметности (историја, археологија, дипломатика, хронологија, палеографија, сигилографија, нумизматика, историја средњовековне књижевности итд.).
Циљ изучавања курса: Упознавање студената са појединим методолошким приступима и оспособљавање за њихову примену у самосталном научно-истраживачком раду у области историје средњовековне уметности
Предуслови за полагање: Услови похађања наставе на дипломским академским студијама прописани су Статутом Филозофског факултета.
Облици наставе: Предавања, вежбже, консултативна настава.
Литература и извори података:
Општа обавезна литература
The Art of Art History. A critical anthology, ed. by D. Preziosi, Oxford - New York 1998 (series: Oxford history of art)
H. L. Kessler, Seeing medieval art, Peterborough-Orchard Park 2004
H. L. Kessler, On the State of Medieval Art History, Art Bulletin LXX, 2 (June 1988), 166-187
V. J. Đurić, O naučnom radu na istoriji umetnosti i još ponečemu, Sveske X, 18 (1987), 21-26
Medieval studies: an introduction, ed. J. M. Powell, Syracuse, N.Y., 1976
Reading medieval images: the art historian and the object, ed. E. Sears and Th. K. Thomas, Ann Arbor 2002
Општа допунска литература
M. Koen - E. Najgel, Uvod u logiku i naučni metod, Beograd 1965
E. Panovski, Umetnost i značenje. Ikonološke studije, Beograd 1975
G. I. Vzdornov, Restavratsiia i nauka: ocherki po istorii otkrytiia i izucheniia drevnerusskoĭ zhivopisi, Moskva 2006
↑↑↑