Istorija umetnosti

Курс:
Српска уметност XX века (докт.)
У оквиру предмета: Српска уметност XX века
Предавачи: др Лидија Мереникредовни професор
др Симона Чупићредовни професор
изборни курс
Број бодова: 10.00
Садржај курса: Predmet je organizovan tako da se u aktivnom dijalogu sa studentima razmatraju fenomeni modernosti u Srbiji i okruženju na način problemskih selektivnih obrada opusa ili delova opusa pojedinih autora, specifičnih aspekata izdvojenih iz jednog ili više pokreta, koji spadaju u domen bilo formalno-jezičkih bilo programsko-teorijskih, idejnih, ideoloških ili političkih određenja. Uporedo sa teorijskim uvidima predmet referira na konkretne primere iz umetničke prakse koji su od važnosti za problematizaciju osnovne teme. Predmet nije zamišljen kao interpretacija geneze moderne srpske umetnosti, već kao razmatranje njenih ključnih idejnih i formalno-jezičkih sadržaja, te uočavanje i adekvatno vrednovanje regionalnih specifičnosti.
Циљ изучавања курса: Usavršavanje sposobnosti interpretacije teorija, jezika i praksi delovanja moderne umetnosti u Srbiji i okruženju. Osposobljenost za analiziranje i čitanje slike, vrednovanje i tumačenje izražajnih jezika i idejnih sadržaja fenomena modernosti.
Облици наставе: Časovi i vežbe 2+2
План курса:

10. недеља
- - Srpska umetnost 20. veka
Литература и извори података:
Општа обавезна литература
S. Čupić, Teme i ideje modernog: srpsko slikarstvo 1900-1941, Galerija Matice srpske, Novi Sad 2008.
L. Merenik, Ideološki modeli: srpsko slikarstvo 1945–1968, Beopolis/Remont, Beograd 2001.
Ideje srpske umetničke kritike, 1-3, Muzej savremene umetnosti, Beograd 1981.
↑↑↑