Istorija

Курс:
Грчки језик 1 (осн.)
У оквиру предмета: Грчки језик 1
Предавачи: др Мирослав Вукелићдоцент
др Сандра Шћепановићдоцент
изборни курс
Број бодова: 3.00
Садржај курса: Током првог семестра учења грчког језика на овој студијској групи предвиђено је следеће градиво: именице и придеви све три деклинације.
Циљ изучавања курса: Циљ наставе Грчког језика 1 је стицање знања у области нормативне граматике грчког језика.
Предуслови за полагање: За овај курс није потребно предзнање.
Облици наставе: Студенти током семестра читају основне текстове из уџбеника, који су предвиђени као вежбе уз основно граматичко градиво (око 25 реченица укупно).
Литература и извори података:
Општа обавезна литература
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ (аутори: проф.др Милан Будимир и проф. др Љиљана Црепајац, Научна књига, Београд 1997).
ГРАМАТИКА ГРЧКОГ ЈЕЗИКА (аутор: проф. др Бојана Шијачки - Маневић, Плато, Београд 2001).
↑↑↑