Istorija

Курс:
Српско-османски односи у другој половини 14. века (осн.)
Предавачи: др Марко Шуицаредовни професор
изборни курс
Број бодова: 6.00
Садржај курса: Теоријска: Историја првих међусобних односа османске и српске државе. Развој и различита природа односа који су се градили током друге половине 14. века. Начини османског освајања хришћанских држава на Балканском полуострву. Посебности сизеренско-вазалних односа између појединих српских обласних господара и османских владара друге половине 14. века, све до 1402. године и битке код Ангоре. Перцепција османске политике и њених последица у српским државним и културним круговима - страх од Турака. Практична: српски извори о османским освајањима. Османски наративни извори о османским освајањима, сукобима и односима са српским господарима. Анализа односа из угла историјских извора различите провенијенције.
Циљ изучавања курса: Стицање темељних знања о главним изворима и историјским проблемима из сфере српско-османских односа с краја 14. в. Разумевање природе српско-османских односа на крају 14. в. Развијање критичког мишљења и мултиперспективног сагледавања теме
Предуслови за полагање: Нема посебних предуслова
Облици наставе: Индивидуални, групни рад, извођење power point презентација Дијалошка, мултиперспективност, подстицање аргументованог изношења историјских гледишта
План курса:

1. недеља
предавање - Упознавање са првим српско-турским контактима из 14. века
-

1. недеља
вежбе - Основни извори за српско-османске односе у другој половини 14. века 1
-

2. недеља
предавање - Политичка ситуација на Балкану друге половине 14. века - предуслов освајања
-

2. недеља
вежбе - Основни извори за српско-османске односе у другој половини 14. века 2
-

3. недеља
предавање - Области Мрњавчевића и османски упади - Маричка битка 1371. године
-

3. недеља
вежбе - Последице Маричке битке у светлу различитих историјских извора
-

4. недеља
предавање - "Страх од Турака" на Балкану до 1389. године
-

4. недеља
вежбе - "Страх од Турака" на Балкану - анализа извора за историју менталитета
-

5. недеља
предавање - Економско-политичка подлога османских освајања и ратна тактика Османлија
-

5. недеља
вежбе - Економско-политичка подлога османских освајања и ратна тактика Османлија
-

6. недеља
предавање - Српске земље после Маричке битке - политичка ситуација
-

6. недеља
семинар - Српске земље између Маричке битке и Косовске битке - преглед 1
-

7. недеља
предавање - Српске земље после Маричке битке - економска ситуација
-

7. недеља
семинар - Српске земље између Маричке битке и Косовске битке - преглед 2
-

8. недеља
предавање - Моравска Србија и Османлије почетком 9. деценије 14. века
-

8. недеља
вежбе - Моравска Србија и први османски упади - рад на изворима
-

9. недеља
предавање - Косовска битка као историјски догађај и њене последице
-

9. недеља
вежбе - Косовска битка као историјски догађај и њене последице
-

10. недеља
предавање - Косовска битка у традицији и народном предању
-

10. недеља
вежбе - Косовска битка у традицији и народном предању
-

11. недеља
предавање - Политика Лазаревића између Угара и Османлија после 1389. године
-

11. недеља
вежбе - Политика Лазаревића између Угара и Османлија после 1389. г. - рад на изворима
-

12. недеља
предавање - Вук Бранковић и Османлије
-

12. недеља
вежбе - Вук Бранковић и Османлије - рад на изворима
-

13. недеља
предавање - Састанак у Серу и политика Османлија према српским господарима од 1394.
-

13. недеља
вежбе - Колоквијум
-

14. недеља
предавање - Битка код Никопоља 1396. и политика кнеза Стефана Лазаревића према Османлијама
-

14. недеља
вежбе - Саопштавање резултата са поправних колоквијума
-

15. недеља
предавање - Српске земље и Османлије од 1397. године до битке код Ангоре 1402. године
-

15. недеља
пројекат - завршна презентација
-
Литература и извори података:
Општа обавезна литература
Историја српског народа I-II, Београд 1981, 1982.
Р. Мантран, Историја Османског царства, Београд 2002. (Никола Ватен)
Х. Иналџик, Османско царство, класично доба 1300 – 1600, Београд 1974.
Историја Црне Горе II-2, Tитоград 1970.
S. Reinert , From Nis to Kosovo Polje, reflections on Murad I’s final years, Ottoman Emirate (1300-1389), Crete University press Rethymnon 1993, 169-210
Општа допунска литература
М. Спремић, Бранковићи – обласни господари Косова, Свети кнез Лазар, Београд 1989, 121-130.
М. Спремић, Вук Бранковић и Косовска битка, Глас САНУ CCCLXXVIII (1996) 85-107.
Ђ Тошић, Босна и Турци од Косовске до Ангорске битке, Зборник за историју БиХ 1, Београд 1995, 85-97.
С. Ћирковић, Косово поље, 15. јуни 1389, Косовска битка 1389. године, Галерија САНУ св. 65, Београд 1989, 80-93.
С. Ћирковић, Поклад краља Вукашина, ЗФФБ XIV-1 (1979) 153-163
С. Ћирковић, Косовска битка у међународном контексту, Глас САНУ CCCLXXVIII (1996) 49-69
М. Шуица, Приповести о српско-турским окршајима и «страх од Турака» 1386. године, Историјски часопис(2006) 93-121.
М. Шуица, Завера властеле против кнеза Стефана Лазаревића 1398. године, ИГ 1-2 (1997) 7-25.
В. Трпковић, Турско-угарски сукоби до 1402, ИГ 1-2 (1959) 93-121.
Р Михаљчић, Лазар Хребељановић, историја, култ, предање, Београд 1989.
Р. Михаљчић, Јунаци косовске легенде, Београд 1993.
О кнезу Лазару, Зборник са научног скупа, Београд 1975.
М. Пурковић , Кнез и деспот Стефан Лазаревић, Београд 1978.
↑↑↑