Istorija

Курс:
Историја Србије у 19. и почетком 20. века
Предавачи: др Радош Љушићредовни професор у пензији
др Милош Јагодићредовни професор
др Сузана Рајићредовни професор
др Данко Леовацванредни професор
обавезни курс
Број бодова: 10.00
Садржај курса: тематски Полазницима ће бити представљена историја Србије од 1804. до 1918. године у свим главним развојним цртама, подразумевајући под тим: историју државности, међународни положај, политички живот, привредни и културни развој, друштвени преображај од османског ка европском моделу.
Циљ изучавања курса: стицање основних знања о историји Србије 1804-1918. године
Предуслови за полагање: нема посебних предуслова
Облици наставе: два часа предавања недељно у VII и VIII семестру
Обавезе студената: нема посебних обавеза
План курса:

1. недеља
предавање - Београдски пашалук крајем 18. века.
Кочина крајина; кнежинска самоуправа; време дахија

2. недеља
предавање - Српска револуција: оружана борба за обнову државе 1804-1807.

3. недеља
предавање - Српска револуција: оружана борба за обнову државе 1807-1813.

4. недеља
предавање - Српска револуција: оружана борба за обнову државе 1814-1815.

5. недеља
предавање - Српска револуција: устаничка држава.

6. недеља
предавање - Полуаутономија: Кнежевина Србија 1815-1833.

7. недеља
предавање - Правни основи аутономије Кнежевине Србије.

8. недеља
предавање - Србија у превирању 1833-1842: опозиција; уставно питање; династијска смена.

9. недеља
предавање - Кнез-Милошева Србија: становништво, привреда, друштво.

10. недеља
предавање - Уставобранитељи 1842-1858: развитак државних институција.

11. недеља
предавање - Уставобранитељи 1842-1858: национална политика.

12. недеља
предавање - Друга влада Милоша и Михаила Обреновића 1858-1868: унутрашњи развитак.

13. недеља
предавање - Друга влада Милоша и Михаила Обреновића 1858-1868: спољна и нациионална политика

14. недеља
предавање - Културни препород у Србији.

15. недеља
предавање - Србија 1868-1875.

16. недеља
предавање - Србија у Источној кризи 1875-1878: ратови за независност.

17. недеља
предавање - Србија у Источној кризи 1875-1878: у међународним односима; независност.

18. недеља
предавање - Кнежевина Србија 1839-1878: становништво, привреда, друштво.

19. недеља
предавање - Србија 1878-1903: политички живот; странке; уставни развитак.

20. недеља
предавање - Србија 1878-1903: модернизација државе.

21. недеља
предавање - Србија 1878-1903: спољна и национална политика

22. недеља
предавање - Династијска смена: мајски преврат 1903; узроци и последице.

23. недеља
предавање - Србија на путу парламентарне демократије 1903-1912.

24. недеља
предавање - Сучељавање са Аустро-Угарском 1903-1912.

25. недеља
предавање - Србија 1878-1912: становништво, привреда, друштво.

26. недеља
предавање - Стварање Балканског савеза.

27. недеља
предавање - Србија у Балканским ратовима 1912-1913.

28. недеља
предавање - Србија у Првом светском рату: ратовање 1914-1918.

29. недеља
предавање - Србија у Првом светском рату: окупација и отпор 1915-1918.

30. недеља
предавање - Србија у Првом светском рату: од Српства ка Југословенству.
Литература и извори података:
Општа обавезна литература
Историја српског народа V-1, V-2, VI-1, VI-2, Београд 1981, 1983.
Р. Љушић, Историја српске државности II. Србија и Црна Гора – нововековне српске државе, Нови Сад, 2001, 11-246.
Р. Љушић, Вожд Карађорђе, више издања.
В. Крестић, Р. Љушић, Програми и статути српских политичких странака до 1918, Београд 1991.
↑↑↑