Istorija

Курс:
Помоћне историјске науке (осн.)
У оквиру предмета: Помоћне историјске науке
Предавачи: др Смиља Марјановић-Душанићредовни професор
др Радивој Радићредовни професор
др Небојша Порчићванредни професор
др Жарко Вујошевићдоцент
обавезни курс
Број бодова: 6.00
Садржај курса: После оцртавања теоријских оквира помоћних историјских наука као скупине сродних дисциплина, на предавањима се излаже заједничка генеза тих дисциплина и потом представљају специфична поља истраживања оних најзначајнијих – палеографије, дипломатике, хронологије, нумизматике и сфрагистике. На вежбама се кроз конкретне примере утврђује диференцијација и комплементарност између различитих помоћних историјских наука, да би се потом прешло на упознавање са терминологијом и методолошким поставкама оних најзначајнијих.
Циљ изучавања курса: Упознавање студената са основама помоћних историјских наука и почетно овладавање техникама анализе најзначајнијих врста историјских извора за епоху средњег века – писаног текста (пре свега дипломатичке грађе), новца и печата.
Предуслови за полагање: уписан одговарајући семестар/година студија
Облици наставе: предавања, вежбе, посете музејима и архивима
Литература и извори података:
Општа обавезна литература
S. Antoljak, Pomoćne istorijske nauke, Kraljevo 1971.
Општа допунска литература
J. Stipišić, Pomoćne povijesne znanosti u teoriji i praksi, Zagreb 1985.
Dž. Smit, Evropa posle Rima, Beograd 2006.
P. Braun, Uspon latinskog hrišćanstva, Beograd 2008.
Dž. Vitrou, Vreme kroz istoriju, Beograd 1993.
M. Džonson, Arheološka teorija, Beograd 2008.
С. Станојевић, Студије из српске диплоатике, Београд 1935.
M. T. Clanchy, From Memory to Written Record, pp. 81-113.
J. M. Powell, Medieval Studies. An Introduction, New York 1992.
В. Новак, Латинска палеографија, Београд 1956.
↑↑↑