Istorija

  • Теме из друштвене, привредне и економске историје Србије у 19. и почетком 20. века.
  • 2016 - основне студије - Универзитет у Београду, Филозофски факултет, Београд
  • 2017 - мастер студије - Универзитет у Београду, Филозофски факултет, Београд
  • 2018 - истраживач-приправник - Универзитет у Београду, Филозофски факултет, Београд
    (ужа научна област: хуманистичке науке - историја)
  • 2018 - истраживач-приправник - Универзитет у Београду, Филозофски факултет, Београд
    (ужа научна област: хуманистичке науке - историја )
Персонална библиографијa (E-CRIS.SR)↑↑↑