Istorija

 • језик струке
  примењена лингвистика
  методика наставе страних језика
  историја италијанског језика
 • 1990 - основне студије - ФИЛОЛОШКИ ФАКУЛТЕТ У БЕОГРАДУ
 • 1998 - магистарске студије - ФИЛОЛОЧКИ ФАКУЛТЕТ У БЕОГРАДУ
  (тема: СИНТАКСИЧКО-СТИЛИСТИЧКЕ ОСОБЕНОСТИ МАКИЈАВЕЛИЈЕВОГ ПРОЗНОГ ДИСКУРСА)
 • 2010 - докторске студије - Филолошки факултет
  (тема: Италијански као језик струке на хуманистичким студијама)
 • 2016 - ванредни професор - ФФ
  (ужа научна област: ИТАЛИЈАНСКИ ЈЕЗИК)
 • 2011 - доцент - Филозофски факултет у Београду
  (ужа научна област: ИТАЛИЈАНСКИ ЈЕЗИК)
 • 2003 - виши предавач - Филозофски факултет у Београду
  (ужа научна област: ИТАЛИЈАНСКИ ЈЕЗИК)
 • 1999 - предавач - Филозофски факултет у Београду
  (ужа научна област: ИТАЛИЈАНСКИ ЈЕЗИК)
 • 2008 - наставник страног језика - Филозофски факултет у Београду
  (ужа научна област: ИТАЛИЈАНСКИ ЈЕЗИК)
 • 2004 -  Друштво за стране језике и књижевности Србије  (чланство)
 • 2001 -  Удружење наставника италијанског језика Србије  (чланство)
 • 1990 -  Друштво за примењену лингвистику Србије  (чланство)
 • 2006 -  2008 - Филозофски факултет у Београду  (управник кабинета)
Персонална библиографијa (E-CRIS.SR)↑↑↑