Etnologija i antropologija

РАСПОРЕД ИСПИТА
Јулски испитни рок

Одлука о испитном року

  • пријава испита: од 22.06. до 30.06. 2020.
  • уплата најкасније до: 01.07. 2020. /до 40%/
  • провера услова и приговори: 01.07.2020.
  • испити: од 06.07. до 18.07. 2020.
П р в а г о д и н а
Антропологија тела
9.7. у 10:30h k582

Материјална култура Србије
11.7. у 10h 101

Увод у етнологију и антропологију
10.7. у 12h 101

Антропологија етницитета
подаци о писменом делу испита су доступни у вестима на сајту усмени део испита одржаће се 10.7. у 11h у к663

Антропологија религије
9.7. у 12h 101

Антропологија Старог света (Етнологија Старог света и Етнологија Африке)
6.7. у 8h АМФ

Увод у проучавање материјалне културе и културног наслеђа
7.7. у 9h 104Д р у г а г о д и н а
Антропологија друштва
9.7. у 10:15h 509

Антропологија материјалне културе
подаци о писменом делу испита су доступни у вестима на сајту

Етнолошке и антрополошке теорије,проф.Бошковић
10.7. у 12h 101

Народна религија Срба
7.7. у 12h 104

Етнологија балканских друштава, доц. Војислав Станимировић
8.7. у 10h 508

Антропологија Новог света (и Етнологија Новог света)
7.7. у 8h АМФ

Примењена антропологија (и Примењена етнологија)
13.7. у 14h к663

Визуелна антропологија
14.7. у 11:15h к557

Антропологија света - компаративна религија
9.7. у 13h 508Т р е ћ а г о д и н а
Антропологија рода и сродства
10.7. у 12h 401

Нац. етнологија/антропологија-Економија и култура (и Истраживање потрошње)
подаци о писменом делу испита су доступни у вестима на сајту

Нац. етнологија/антропологија-Религија
6.7. у 13h 508

Урбана антропологија
6.7. у 11h к664

Општа методологија етнологије и антропологије
8.7. у 13h 509

Национална етнологија/антропологија - Одевање (за генерацију која је овај предмет похађала шк. 2019/2020.год.)
11.7. у 11:15h 101

Политичка антропологија
14.7. У 11h 508

Методологија етнологије и антропологије - структурална анализа
7.7. у 12h 106

Нац. етнологија/антропологија - Религија и род
9.7. у 14:30h 401

Национална етнологија/антропологија - Одевање (за старе генерације)
11.7. у 13h 508Ч е т в р т а г о д и н а
Антропологија света - Урбана култура и друштво Кине, Нац. етнологија/антропологија - Град и култура (и Свакодневни живот и ритуали)
6.7. у 11h к664

Нац. етнологија/антропологија – Књижевност и друштво (и Истор. реконстр. у срп.етнол)
10.7. у 11h 508

Нац. етнологија/антропологија – Култура и насиље (и Етногенеза)
подаци о писменом делу испита су доступни у вестима на сајту усмени део испита одржаће се 10.7. у 11h у к663

Нац. етнологија/антропологија - Невербална комуникација
подаци о писменом делу испита су доступни у вестима на сајту усмени део испита одржаће се 8.7. у 10h у Институту за етнологију и антропологију IV спрат

Нац. етнологија/антропологија - Невербална комуникација, проф. Требјешанин

Нац. етнологија/антропологија – Политика
9.7. у 14h к663

Нац. етнологија/антропологија – Идентитет и сазнање (Проблеми нативне етнографије, Проблеми етнографског реализма)
8.7. у 12h 509

Етнолошка и антрополошка музеологија
6.7. у 10h 508

Нац. етнологија/антропологија – Тело и идентитет (и Тело, одевање и идентитет)
13.7. у 12h 508

Антропологија фолклора (Антропологија популарне културе, Нац. етнологија/антропологија - Популарна култура)
7.7. у 12h 508 и 509

Методологија етнологије и антропологије – функционална и социјално-интеракционалистичка анализа
9.7. у 11h 509

Антропологија Европске уније
8.7. у 12h 509
↑↑↑