Lista prioriteta za javnu prozivku

ЛИСТА ПРИОРИТЕТА ЗА УПИС НА ЈАВНОЈ ПРОЗИВЦИ

Кандидати који нису стекли право на упис, тј. кандидати који су се нашли „испод црте”, рангирани на основу збира бодова из средње школе и са пријемног испита, без обзира на студијски програм за који су се примарно пријавили и на изражени редослед жеља.

Обједињена листа приоритета за упис на јавној прозивци

↑↑↑