Arheologija

Курс:
Археолошка налазишта, град и насеље средњег века
Предавачи: др Дејан Радичевићдоцент
изборни курс
Број бодова: 7.00
Садржај курса: Предавања о расположивој грађи о појединим налазиштима, њихово рашчлањивање и проучавање; вежбе из методологије њиховог истраживања и документовања; повезивање са теренским радом.
Циљ изучавања курса: Стицање специјализованог знања потребног за истраживање градова – утврђења и насеља нашег подручја од 9-10. до краја 17. столећа.
Предуслови за полагање: предуслов за студенте који желе да дипломирају Националну археологију средњег века – претходно остварених месец дана праксе у договору са наставником.
Облици наставе: Предавања по два часа недељно током семестра; вежбе у блоку (обрада покретних налаза)
Обавезе студената: похађање наставе
Начин оцењивања рада и резултата: усмени испит 75%, вежбе 25%
План курса:

1. недеља
предавање - Увод; градови и утврђења 9-11. столећа
,

2. недеља
предавање - Градина и Пазариште.

3. недеља
предавање - Мачванска Митровица.

4. недеља
предавање - Браничево.

5. недеља
предавање - Свач.

6. недеља
предавање - Котор.

7. недеља
предавање - Бобовац.

8. недеља
предавање - Ново Брдо.

9. недеља
предавање - Београд.

10. недеља
предавање - Смедерево

11. недеља
предавање - Преглед осталих истраживаних утврђења 14-15. столећа.

12. недеља
предавање - Преглед осталих истраживаних насеља

13. недеља
предавање - Дворови.

14. недеља
- - Припреме за испит

15. недеља
- - Испит
Литература и извори података:
Општа обавезна литература
1. М.Јанковић, Средњовековно насеље на Великом Градцу у 10 - 11 веку, Београд 1981.
2. Ђ.Јанковић, Словенски град у: Гамзиград, касноантички царски дворац, каталог изложбе, Београд 1983, 142-160.
3. M.Popović, Tvrđava Ras, Beograd 1999.
4. Д. Минић, Средњовековно насеље у Мачванској Митровици, Sirmium 11, Београд 1980.
5.М.Поповић – В.Иванишевић, Град Браничево у средњем веку, Старинар 39, Београд 1988, 125-179.
6. Е. Зечевић, Резултати истраживања средњовековног Свача, Гласник Српског археолошког друштва 5, Београд 1989, 112-117.
7. В. Јовановић, Ново Брдо средњовековни град, у Ново Брдо, Београд 2004, 10-161.
9. М. Поповић, Утврђења Моравске Србије, у Свети кнез Лазар, Споменица о шестој стогодишњици косовског боја 1389-1989, Београд 1989, 71-87.
9. P.Anđelić, Bobovac i Kraljeva Sutjeska, Sarajevo 1973.
10. А. Дероко, Средњевековни градови у Србији, Црној Гори и Македонији, Београд 1950.
11. Н. Станојев, Средњовековна насеља у Војводини, Нови Сад 1996.
12. П. Мијовић и М. Ковачевић, Градови и утврђења у Црној Гори, Београд-Улцињ 1975.
↑↑↑