Arheologija

Курс:
Природне науке у археологији (мастер)
Предавачи: др Ненад Тасићредовни професор
др Јасна Вуковићванредни професор
изборни курс
Број бодова: 6.00
Садржај курса: Курс је фокусиран на примену природних наука у археологији (археометрију) у анализама различитих врста археолошких материјала, као што су камен, метал, керамика, кост. Посебна пажња посвећена је методама узорковања.
Циљ изучавања курса: Стицање знања о аналитичким техникама и самосталан одабир узорака и метода у зависности од постављених научних питања.
Предуслови за полагање: Пасивно знање енглеског језика.
Облици наставе: Предавања, дискусије, семинарски радови.
Литература и извори података:
Општа обавезна литература
Lambert, J.B. 1997. Traces of the Past: Unraveling the Secrets of Archaeology Through Chemistry. Addison-Wesley.
Pollard, M., Batt, C., Stern, B. and Young, S. M. 2007. Analytical Chemistry in Archaeology, Cambridge University Press.
McGovern, P. 1995. Science in Archaeology: A Review. American Journal of Archaeology 99:79-142.
↑↑↑