Arheologija

Курс:
Материјална култура у пуном и позном средњем веку I (мастер)
Предавачи: др Дејан Радичевићдоцент
изборни курс
Број бодова: 6.00
Садржај курса: Предавања о материјалној култури пуног и позног средњег века, према археолошким налазима, без просторног ограничења. Подела грађе и њено тумачење са функционалног, технолошког и др. аспеката; повезивање са појединим налазиштима, њихово рашчлањивање и проучавање; вежбе из методологије њиховог истраживања и документовања.
Циљ изучавања курса: Стицање способности препознавања, правилног тумачења и датовања археолошких налаза из пуног и позног средњег века; повезивање са теренским радом.
Предуслови за полагање: Похађање наставе или консултација, семинарски рад.
Облици наставе: Предавање по два часа недељно током семестра или исти број консултација.
План курса:

1. недеља
предавање - Уводно предавање.

2. недеља
предавање - Грнчарија.
Литература: М. Бајаловић – Хаџи-Пешић, Керамика у средњовековној Србији, Bеоград 1981. В. Бикић, Средњовековна керамика Београда, Београд 1994.

3. недеља
предавање - Грнчарија.
Литература: V. Bikić, Glazed Pottery in tht Central Balkans (11th-13th c.), Старинар XLIX, Beograd 1999, 145-154.

4. недеља
предавање - Грнчарија.
Литература: Д. Минић-О. Вукадин, Средњовековни Сталаћ, Београд 2007., 58-103. Н. Станојев, Средњовековна насеља у Војводини, Нови Сад 1996.

5. недеља
предавање - Накит.
Литература: Б. Радојковић, Накит код Срба, Београд 1969. V. Bikić, Vizantijski nakit u Srbiji, modeli i nasleđe, Beograd 2010., 33-114.

6. недеља
предавање - Накит.
Литература: Е. Зечевић, Накит Новог Брда, Београд 2006.

7. недеља
предавање - Накит.
Литература: Н. Станојев, Некрополе X-XV века у Војводини, Нови Сад 1989.

8. недеља
предавање - Лични предмети и прибор.
Литература: M. Popović, Tvrđava Ras, Beograd 1999, 261-277.

9. недеља
предавање - Предмети везани за духовну културу.
Литература: П. Шпехар, Лична побожност на подручју Охридске архиепископије у светлу археолошких налаза од XI do XIII века, у Византијски свет на Балкану, Београд 2012, 205-220.

10. недеља
предавање - Надгробни споменици.
Литература: Е. Зечевић, Мраморје, стећци у западној Србији, Београд 2005. Ј. Ердељан, Средњовековни надгробни споменици у области Раса, Београд 1996.

11. недеља
предавање - Контексти налаза.

12. недеља
предавање - Закључно предавање.
↑↑↑